Det var för några veckor sedan som företaget begärde förhandling om driftsinskränkning, företaget ville lägga ned kontoret i Danderyd. Anledningen som uppgavs var dålig lönsamhet under ett flertal år.

– De vill ha tioprocentiga siffror längst ned i raden, och Danderyd kanske har levererat två-tre procent i vinst i genomsnitt under de senaste åren, säger Patrik Ericsson, som suttit med vid förhandlingarna med Bravida, och fortsätter:

De har ju tjänat pengar, men inte så mycket som företaget vill.

Patrik Ericsson, ombudsman vid Region Mitt

– De har ju tjänat pengar, men inte så mycket som företaget vill. Men beslutet att lägga ned är deras att göra. Det är de som beslutar, oavsett om de tjänar mycket pengar eller lite pengar.

Samtidigt framkom att Bravida har för avsikt att starta en ny enhet, i Sollentuna, åtta kilometer från Danderyd. På kontoret i Danderyd arbetar 64 montörer. Patrik Ericsson förklarar att facket stred för omplacering enligt turordningslistan för montörerna i Danderyd till kontoret i Sollentuna. Så blev inte fallet.

Patrik Ericsson
Patrik Ericsson, ombudsman region Mitt, Elektrikerförbundet

Anledningen är det som kallas turordningskrets i lagen om anställningsskydd. Danderyd räknas som en ort, Sollentuna en annan. Två olika turordningskretsar.

– Så vi sitter i ett skruvstäd om man ska hårdra det, säger Patrik Ericsson.

Från början var det 19 montörer som företaget inte ville omplacera. Efter förhandlingarna slutade det med att elva av montörerna inte omplacerades till det nya kontoret i Sollentuna.

– Problemet är att lagen om anställningsskydd är uppbyggd så att om turordningskretsen inte är definierad någonstans så är det en ort. Och Danderyd är en ort, Sollentuna en annan. Det enda vi har kunnat göra är att minska den där listan så att så få som möjligt inte skulle erbjudas omplacering.

– Vi tyckte såklart att de skulle omplacera efter turordning, för det är det rättvisaste att göra. Men rent lagligt har de rätt att göra som de gjorde.

Bara för att det är nära till kommunerna i Stockholm så tycker man som storföretag att man kan göra som man vill.

Patrik Ericsson, ombudsman vid Region Mitt

Patrik Ericsson menar att i elbranschen borde företagen i stället för att titta på enskilda orter titta på den geografiska arbetsspridningen.

– De här montörerna på Bravida arbetar ju inte bara i Danderyd utan även i Solna kommun, Stockholms kommun, Upplands Väsby och även i Haninge och i Södertälje. Dessa montörer åker över hela Stockholms län och jobbar.

Han säger att händelsen på Bravida har ökat oron för anställningstryggheten bland medlemmarna.

– Det är klart att när de andra klubbarna fick reda på det som skedde i Danderyd så undrar de ju ”hur står det till med vår trygghet?”. Det här sätter turordningsreglerna på spel. Bara för att det är nära till kommunerna i Stockholm så tycker man som storföretag att man kan göra som man vill.

Filip Bjurström, divisionschef Stockholm, Bravida, förklarar att anledningen till att Danderydskontoret läggs ned är bristande lönsamhet.

– Någonstans kommer man ändå till vägs ände. Vi har provat olika åtgärder men får inte till verksamheten så att vi får lönsamhet i den, och då har vi landat i det slutgiltiga beslutet att lägga ned. Det är ett tråkigt beslut, men nödvändigt.

Filip Bjurström, divisionschef Stockholm, Bravida.
Filip Bjurström, divisionschef Stockholm, Bravida.

Argumentet för att öppna ett nytt kontor i Sollentuna förklarar Filip Bjurström med att platsen är bra, den ligger centralt vid E4:an. Det kommer att bli en mindre, mer hanterbar, verksamhet som bolaget tror kan bli lönsam. Kontoret i Sollentuna planeras att öppna i höst.

Filip Bjurström berättar att företag och fack har arbetat under lång tid, flera veckor, med frågan om vilka av de anställda vid Danderyd som ska erbjudas att följa med till Sollentuna.

– Vi har följt de lagar som gäller och jag tycker att vi har haft en väldigt bra dialog med de fackliga företrädarna. Till slut har vi lyckats komma till en lösning som är så bra som möjligt i den här situationen.