En av de största åtgärderna som regeringen tog till under corona-pandemin var korttidsstödet. Sedan mars 2020 har staten betalat ut närmare 38 miljarder kronor till företag i stöd för korttidsarbete.

Hittills har företag i elinstallationsbranschen totalt mottagit över 206 miljoner kronor i korttidsstöd från staten. Mest har Elajo fått, med över sex miljoner kronor i korttidsstöd.

Hemligt fram till nyligen

Fram till i förra veckan har det varit hemligt vilka företag som fått stöd, men efter en lagändring offentliggjorde Tillväxtverket den 21 oktober en lista över alla företag som tagit emot stödet.

Ta del utav alla elinstallatörsföretag som sökt stödet, hur mycket de beviljats och vilka som fått återkrav här nedan. Du kan även se alla uppgifter om elinstallationsföretagens korttidsstöd i just ditt län.

Beviljade, avslag och återkrav – län för län:

Fakta: Korttidsarbete

  • Korttidsarbete, även kallat korttidspermittering, innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.
  • I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Syftet är att företagen genom permittering, istället för uppsägning, ska snabbt kunna växla upp när läget vänder.
  • Ett av villkoren för att få stöd har varit att företaget ska ha drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som inte har kunnat förutses eller undvikas.

Källa: Tillväxtverket