Inga corona-uppsägningar

Frida Ellingsen är HR-chef på Elajo. Hon säger att hon tycker korttidsstödet har fungerat bra, såväl kontakterna med Tillväxtverket som arbetet mellan Installatörsföretagen, fack och de egna förtroendevalda.

– Det var en del långa handläggningstider hos Tillväxtverket, men det var förståeligt då det var en så pass stor arbetsanhopning.

Totalt berördes 240 medarbetare på Elajo El & Elteknik av korttidspermitteringarna.

Under 2020 hade Elajo inga arbetsbristuppsägningar på grund av corona-pandemin. De få uppsägningar som ändå skedde berodde enligt Frida Ellingson på strukturella orsaker, som att någon avdelning i företaget haft en olönsamhet under lång tid.

Söker fler elektriker

Inför 2021 gjorde företaget bedömningen att det inte längre var i behov av att använda sig utav korttidspermitteringar.

– Elajo El & Energiteknik har i dagsläget en stark orderingång och har precis inlett en större rekryteringskampanj till flera av våra orter för att möta den ökade efterfrågan, där företaget framför allt söker fler elektriker och säkerhetstekniker.  

Dessa elinstallationsföretag har fått mest i utbetalat korttidsstöd:

  1. Elajo El & Energiteknik AB                        6 480 000 kronor
  2. Midroc Electro AB                                    5 330 000 kronor
  3. Assemblin El AB                                       4 586 000 kronor
  4. Storstadens Elentreprenader AB             3 844 000 kronor
  5. Sallén Elektriska AB                                  3 219 000 kronor

Här hittar du alla elinstallatörsföretag som sökt stödet, hur mycket de beviljats och vilka som fått återkrav. Du kan även se alla uppgifter om elinstallationsföretagens korttidsstöd i just ditt län.