Pingst och nationaldagen

Både pingst och nationaldagen räknas som Storhelgstid för elektriker.

Pingst: Från kl. 06.00 Pingstafton till kl. 06.00 dagen efter Pingstdagen
Nationaldagen: Från kl. 06.00 Nationaldagen till kl. 06.00 den 7 juni

Om du har din tjänstgöring (som inte utgör övertidsarbete) förlagd till dessa tider räknas det som obekväm arbetstid. Då utbetalas ett OB-tillägg per arbetad timme enligt tabellen här nedanför.

Bild: Pixabay

OB och beredskapsersättning 2023

OB-ersättning 2023:

 • Vardag kväll natt: 42 kr
 • Sön-helgdag: 115 kr
 • Arbetsfri vardag: 115 kr
 • Storhelg: 197 kr

Beredskapsersättning 2023:

 • Vardag kväll natt: 227 kr
 • Lördag-söndag: 590 kr
 • Söndag-måndag klockan 07.00: 590 kr
 • Helgdagar: 739 kr

OB och beredskapsersättning 2024

OB-ersättning 2024:

 • Vardag kväll natt: 43 kr
 • Sön-helgdag: 118 kr
 • Arbetsfri vardag: 118 kr
 • Storhelg: 203 kr

Beredskapsersättning 2024:

  • Vardag kväll natt: 234 kr
  • Lördag-söndag: 609 kr
  • Söndag-måndag klockan 07.00: 609 kr
  • Helgdagar: 762 kr

Dessa dagar gäller OB för elektriker

För arbetstagare som har sin tjänstgöring förlagd till så kallad obekväm arbetstid, som inte utgör övertidsarbete, utbetalas ett tillägg per arbetad timme (OB- tillägg) enligt nedan.

 1. Kvälls- och nattetid utanför ordinarie arbetstid.
 2. Sön- och helgdagar från kl. 06.00 lördag och från kl. 18.00 dag före helgdag till ordinarie arbetstids början dag efter sön- resp. helgdag.
 3. Arbetsfri vardag från kl. 06.00 till 06.00 dagen efter.
 4. Storhelgstid, nämligen:
  Nyår: Från kl. 06.00 Nyårsafton till kl. 06.00 den 2 januari
  Påsk: Från kl. 18.00 Skärtorsdag till kl. 06.00 dagen efter Annandag Påsk
  1 maj: Från kl. 18.00 Valborgsmässoafton till kl. 06.00 den 2 maj
  Pingst: Från kl. 06.00 Pingstafton till kl. 06.00 dagen efter Pingstdagen
  Nationaldagen: Från kl. 06.00 Nationaldagen till kl. 06.00 den 7 juni
  Midsommar: Från kl. 06.00 Midsommarafton till kl. 06.00 dagen efter Midsommardagen
  Jul: Från kl. 06.00 Julafton till kl. 06.00 dagen efter Annandag Jul
 5. För tid då ackordsarbete utförs i skiftgång och arbetstiden därför reduceras ska ackordssumman ökas enligt nedan:
  • Arbetstid 39 tim/vecka + 5 procent
  • Arbetstid 38 tim/vecka + 7,5 procent
  • Arbetstid 36 tim/vecka + 15 procent

Källa: Installationsavtalet

Vad betyder OB-ersättning?

Ett tecknat frågetecken

Vid arbete på obekväm arbetstid, t ex på natten eller på en helg, kan du vilja ha ersättning i form av högre lön eller extra ledighet. Sådan ersättning brukar kallas för OB-ersättning (förkortningen OB står för just ”obekväm arbetstid”).

Det finns ingen rätt enligt lag i Sverige till OB-ersättning. Istället är det arbetsgivaren och den anställde som får komma överens om att OB-ersättning ska betalas.

Om arbetsgivaren har skrivit under ett kollektivavtal så är det troligt att det däri finns regler om vilken OB-ersättning som ska gälla.

En arbetsgivare som trots ett sådant avtal inte betalar ut OB-ersättning begår ett avtalsbrott. För detta kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd till facket och till den som är medlem i det fack som har skrivit under kollektivavtalet.

Du kan som medlem med hjälp av ditt fack kräva att få din OB-ersättning utbetald i efterhand.

Källa: LO.se

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Vad betyder beredskap?

En tecknad bjällra med en utropstecken-bubbla på

Beredskapstjänstgöring är tid då arbetstagaren inte har arbetsskyldighet, men ändå (i hemmet eller på annan plats) efter överenskommelse står till arbetsgivarens förfogande och är beredd att på kort varsel infinna sig till arbete.

Om du vill veta mer om beredskapstjänstgöring, och om det berör dig, kan du kontakta din avdelning i Elektrikerförbundet.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Installationsavtalet

Avtalet är tvåårigt och gäller från 1 maj 2023 – 30 april 2025

Avtalet följer industrins märke på 7,4 procent. Första årets löneökningar ligger på 4,1 procent och andra året 3,1 procent.

Enligt Elektrikerförbundet ger det för en genomsnittlig elektriker en löneökning på cirka 2 600 kronor under avtalsperioden.

Avsättningarna till tjänstepensionen ökar med 0,2 procent, till 1,7 procent (totalt 6,2 procent).

Ett frågetecken i en pratbubbla

Om du har fler frågor om elektrikers beredskaps- och OB-ersättning, eller om Installationsavtalet i allmänhet, kan du kontakta din avdelning i Elektrikerförbundet.

Bild: Colourbox

Text: Anna Norling
Layout och grafik: Chris Smedbakken