Ersättningar 2020

OB-ersättning

• Vardag kväll natt: 39 kr
• Sön-helgdag: 108 kr
• Arbetsfri vardag: 108 kr
• Storhelg: 185 kr

Beredskapsersättning


• Vardag kväll natt: 213 kr
• Sön-helgdag: 555 kr
• Söndag-måndag klockan 07.00: 555 kr
• Helgdagar: 695 kr

Ersättningar 2022

OB-ersättning

Vardag kväll natt: 40 kr
Sön-helgdag: 110 kr
Arbetsfri vardag: 110 kr
Storhelg: 189 kr

Beredskapsersättning


Vardag kväll natt: 218 kr
Sön-helgdag: 567 kr
Söndag-måndag klockan 07.00: 567 kr
Helgdagar: 710 kr

Vad betyder OB-ersättning?

Vid arbete på obekväm arbetstid, t ex på natten eller på en helg, kan du vilja ha ersättning i form av högre lön eller extra ledighet. Sådan ersättning brukar kallas för OB-ersättning (förkortningen OB står för just ”obekväm arbetstid”).

Det finns ingen rätt enligt lag i Sverige till OB-ersättning. Istället är det arbetsgivaren och den anställde som får komma överens om att OB-ersättning ska betalas.

Om arbetsgivaren har skrivit under ett kollektivavtal så är det troligt att det däri finns regler om vilken OB-ersättning som ska gälla.

En arbetsgivare som trots ett sådant avtal inte betalar ut OB-ersättning begår ett avtalsbrott. För detta kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd till facket och till den som är medlem i det fack som har skrivit under kollektivavtalet.

Du kan som medlem med hjälp av ditt fack kräva att få din OB-ersättning utbetald i efterhand.

Källa: LO.se

Vad betyder beredskap?

Beredskapstjänstgöring är tid då arbetstagaren inte har arbetsskyldighet, men ändå (i hemmet eller på annan plats) efter överenskommelse står till arbetsgivarens förfogande och är beredd att på kort varsel infinna sig till arbete.

Om du vill veta mer om beredskapstjänstgöring, och om det berör dig, kan du kontakta din verksamhetskrets i Elektrikerförbundet.

Installationsavtalet

Det nya Installationsavtalet som Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen tecknade i mitten av november 2020 innehåller bland annat löneökningar och ersättningshöjningar. 

Avtalet sträcker sig till och med 30 april 2023, och innehåller två lönerevisioner: En generell lönehöjning 2020, och en lönerevision 2022.

Utöver lönerna höjs övriga ersättningar med belopp motsvarande procentuella höjningar av utgående månadslön. Det görs även en extra satsning på Ob-ersättning. 

Om du har fler frågor om elektrikers beredskaps- och OB-ersättning, eller om Installationsavtalet i allmänhet, kan du kontakta din verksamhetskrets i Elektrikerförbundet.
Text: Anna Norling
Layout och grafik: Chris Smedbakken