Pingst och nationaldagen 2022
Både pingst och nationaldagen räknas som Storhelgstid för elektriker.

Pingst: Från kl. 06.00 Pingstafton till kl. 06.00 dagen efter Pingstdagen
Nationaldagen: Från kl. 06.00 Nationaldagen till kl. 06.00 den 7 juni

Om du har din tjänstgöring (som inte utgör övertidsarbete) förlagd till dessa tider räknas det som obekväm arbetstid. Då utbetalas ett OB-tillägg per arbetad timme enligt tabellen här nedanför.

Ersättningar från och med 1 maj 2022

OB-ersättning

Vardag kväll natt: 40 kr
Sön-helgdag: 110 kr
Arbetsfri vardag: 110 kr
Storhelg: 189 kr

Beredskapsersättning


Vardag kväll natt: 218 kr
Sön-helgdag: 567 kr
Söndag-måndag klockan 07.00: 567 kr
Helgdagar: 710 kr

Dessa dagar gäller OB för elektriker

För arbetstagare som har sin tjänstgöring förlagd till så kallad obekväm arbetstid, som inte utgör övertidsarbete, utbetalas ett tillägg per arbetad timme (OB- tillägg) enligt nedan.

 1. Kvälls- och nattetid utanför ordinarie arbetstid.
 2. Sön- och helgdagar från kl. 06.00 lördag och från kl. 18.00 dag före helgdag till ordinarie arbetstids början dag efter sön- resp. helgdag.
 3. Arbetsfri vardag från kl. 06.00 till 06.00 dagen efter.
 4. Storhelgstid, nämligen:
  Nyår: Från kl. 06.00 Nyårsafton till kl. 06.00 den 2 januari
  Påsk: Från kl. 18.00 Skärtorsdag till kl. 06.00 dagen efter Annandag Påsk
  1 maj: Från kl. 18.00 Valborgsmässoafton till kl. 06.00 den 2 maj
  Pingst: Från kl. 06.00 Pingstafton till kl. 06.00 dagen efter Pingstdagen
  Nationaldagen: Från kl. 06.00 Nationaldagen till kl. 06.00 den 7 juni
  Midsommar: Från kl. 06.00 Midsommarafton till kl. 06.00 dagen efter Midsommardagen
  Jul: Från kl. 06.00 Julafton till kl. 06.00 dagen efter Annandag Jul
 5. För tid då ackordsarbete utförs i skiftgång och arbetstiden därför reduceras ska ackordssumman ökas enligt nedan:
  • Arbetstid 39 tim/vecka + 5 procent
  • Arbetstid 38 tim/vecka + 7,5 procent
  • Arbetstid 36 tim/vecka + 15 procent

Källa: Installationsavtalet

Vad betyder OB-ersättning?

Vid arbete på obekväm arbetstid, t ex på natten eller på en helg, kan du vilja ha ersättning i form av högre lön eller extra ledighet. Sådan ersättning brukar kallas för OB-ersättning (förkortningen OB står för just ”obekväm arbetstid”).

Det finns ingen rätt enligt lag i Sverige till OB-ersättning. Istället är det arbetsgivaren och den anställde som får komma överens om att OB-ersättning ska betalas.

Om arbetsgivaren har skrivit under ett kollektivavtal så är det troligt att det däri finns regler om vilken OB-ersättning som ska gälla.

En arbetsgivare som trots ett sådant avtal inte betalar ut OB-ersättning begår ett avtalsbrott. För detta kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd till facket och till den som är medlem i det fack som har skrivit under kollektivavtalet.

Du kan som medlem med hjälp av ditt fack kräva att få din OB-ersättning utbetald i efterhand.

Källa: LO.se

Vad betyder beredskap?

Beredskapstjänstgöring är tid då arbetstagaren inte har arbetsskyldighet, men ändå (i hemmet eller på annan plats) efter överenskommelse står till arbetsgivarens förfogande och är beredd att på kort varsel infinna sig till arbete.

Om du vill veta mer om beredskapstjänstgöring, och om det berör dig, kan du kontakta din verksamhetskrets i Elektrikerförbundet.

Installationsavtalet

Det nya Installationsavtalet som Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen tecknade i mitten av november 2020 innehåller bland annat löneökningar och ersättningshöjningar. 

Avtalet sträcker sig till och med 30 april 2023, och innehåller två lönerevisioner: En generell lönehöjning 2020, och en lönerevision 2022.

Utöver lönerna höjs övriga ersättningar med belopp motsvarande procentuella höjningar av utgående månadslön. Det görs även en extra satsning på Ob-ersättning. 

Om du har fler frågor om elektrikers beredskaps- och OB-ersättning, eller om Installationsavtalet i allmänhet, kan du kontakta din verksamhetskrets i Elektrikerförbundet.
Text: Anna Norling
Layout och grafik: Chris Smedbakken