Restid och traktamente 2020

Restid
• 1:a året i yrket: 97,49 kr
• 2:a året i yrket 109,23 kr
• 3:e året i yrket och därefter 117,42 kr

• Servicemontör: 117,42 kr
• Tekniker: 117,42 kr

• Resetillägg 11 kap. §3b: 1,7 kr/km

• Lärling 1-720: 69,55 kr
• Lärling 721 – lärlingstidens slut: 80,23 kr

Traktamente
Endagarsförrättning: 159 kr

Restid och traktamente 2022

Restid
• 1:a året i yrket: 99,64 kr
• 2:a året i yrket: 111,63 kr
• 3:e året i yrket och därefter: 120 kr

• Servicemontör: 120 kr
• Tekniker: 120 kr

• Resetillägg 11 kap. §3b: 1,7 kr/km

• Lärling 1-720: 71,08 kr
• Lärling 721 – lärlingstidens slut: 82 kr

Traktamente
Endagarsförrättning: 162 kr

Ordlista – vad är vad?

Restidsersättning är den ersättning du får för restiden, mätt med reseplanerare eller verklig tid.

Resetillägg är den ersättning du får istället för restidsersättning när du åker med eget eller arbetsgivarens fordon utanför hemorten.

Kostnadsersättning, utöver ovanstående, utgår för till exempel kommunala färdmedel, milersättning eller genom andra överenskommelser.

Så här funkar det:

Från och med 2018 räknar man med en frizon runt hemmet på 3 km. Inom denna frizon utgår ingen ersättning för resan. Om arbetsplatsen ligger innanför zonen utgår ersättning om resvägen är mer än 5 km.

Restiden beräknas utifrån den lokala kollektivtrafikens restidsplanerare.

Du har en skyldighet att redovisa din verkliga resa om arbetsgivaren kräver det. Detta för att arbetsgivaren och du ska kunna göra en korrekt skattemässig redovisning.
⚡️ Om du reser med kollektivtrafiken:
Om du reser med allmänna kommunikationer/kollektivtrafik, betalar din arbetsgivare ett resetillägg för din restid som är utanför din ordinarie arbetstid.

Ersättningen betalas som restidsersättning.

Beräkningen av restiden ska göras med reseplanerare för snabbaste resväg från företaget till arbetsplatsen.
⚡️Om du reser med bil (din egen eller företagets):
Om du åker till jobbet med egen eller företagets bil kräver det en separat överenskommelse där villkoren bör dokumenteras.

Du får även ersättning för din restid när du reser själv samt samåker med dina kollegor.

Din arbetsgivare betalar då ett resetillägg på 1,7 kr per km, räknat från företaget till arbetsplatsen. Avståndet mellan företaget och arbetsplatsen bestäms utifrån kortaste resväg enligt den kartdatabas som parterna kommit överens om (Eniro).

Lite olika regler gäller beroende på om du är förare eller passagerare:

Om du är förare och åker i företagets bil:
Om inget annat avtalats gäller följande: Om du har företagets bil hemma hos dig och börjar 07.00, då ska du vara ute på din arbetsplats kl. 07.00.
30 minuter av den totala restiden till jobbet är då din egen tid. För den tiden får du ingen ersättning. Detsamma gäller hemresan.

Om du är passagerare och åker i företagets bil:
Passagerare som hämtas vid eller i anslutning till bostaden får restidsersättning för verklig restid. I det fall föraren tar med sig passagerare i bilen får även föraren restidsersättning för hela resan.

Lokala överenskommelser

Andra överenskommelser kan träffas lokalt, inom företaget eller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Om man kommer överens om en lokal uppgörelse är det viktigt att ha följande tre saker i åtanke:

Krav på skriftlig överenskommelse.
Automatisk uppsägningsregel efter tre månader.
Därefter uppsägningsregel tre månader.
Om du har fler frågor om resereglerna kan du kontakta Elektrikernas medlemsservice på 0771-10 14 00, eller via e-post på kontakten@sef.se.

Du kan även läsa mer om vad som gäller på Elektrikernas hemsida.
Källa: Elektrikerförbundet
Layout och grafik: Chris Smedbakken