⚡️ Lön elektriker 2020

Lägsta löner

• 1:a året i yrket: 18 728 kr
• 2:a året i yrket: 23 296 kr
• 3:e året i yrket och därefter: 26 399 kr

• Servicemontör: 28 092 kr
• Tekniker: 28 727 kr

• Lärling 1-720 timmar: 14 947 kr
• Lärling 721 – lärlingstidens slut: 17 310 kr

Ackord

• Penningfaktor: 157,25 kr
• Brytpunktstillägg: 42,66 kr

⚡️ Lön elektriker 2022

Lägsta löner

• 1:a året i yrket: 19 140 kr
• 2:a året i yrket: 23 809 kr
• 3:e året i yrket och därefter: 26 980 kr

• Servicemontör: 28 710 kr
• Tekniker: 29 359 kr

• Lärling 1-720 timmar: 15 276 kr
• Lärling 721 – lärlingstidens slut: 17 691 kr

Ackord

• Penningfaktor: 160,71 kr
• Brytpunktstillägg: 43,60 kr

⚡️ Mer info om avtalet

Det nya Installationsavtalet som Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen tecknade i mitten av november 2020 innehåller bland annat löneökningar och ersättningshöjningar. 

Avtalet sträcker sig till och med 30 april 2023, och innehåller två lönerevisioner: En generell lönehöjning 2020, och en lönerevision 2022.

Generell lönehöjning 2020

  • Den första löneökningen skedde 1 december 2020 och låg på 2,7 procent. Det var en generell lönehöjning för alla som arbetar under avtalet.

  • Därutöver finns en låglönesatsning i avtalet. Den innebär att ingen medlem fick en procentuell lönehöjning lägre än för en lön beräknat på 26 100 kr.

    Det vill säga: De som har en månadslön på 26 100 kr eller lägre får ett fast krontal på 705 kronor i generell lönehöjning.

    Observera att lärlingar är undantagna denna regel. De får 2,7 procents höjning på sin månadslön.

Lönerevision 2022

  • Lönehöjning 1 maj 2022 på 2,2 procent genom lönerevision med ett garanterat utfall på minst 0,8 procent.

  • En låglönesatsning liknande den 2020, vilket innebär den lägsta beräkning av potten utgår från en månadslön på 26 805 kronor (590 kronor i fast krontal) (exklusive lärlingar).
Om du har fler frågor om elektrikers löner, eller om Installationsavtalet i allmänhet, kan du kontakta din verksamhetskrets i Elektrikerförbundet.
Text: Anna Norling
Layout och grafik: Chris Smedbakken