Lön elektriker 2023

Lägsta löner:

 • 1:a året i yrket: 20 490 kr
 • 2:a året i yrket: 25 159 kr
 • 3:e året i yrket och därefter: 28 330 kr
 • Servicemontör: 30 060 kr
 • Tekniker: 30 709 kr
 • Lärling 1-720 timmar: 15 902 kr
 • Lärling 721 – lärlingstidens slut: 18 416 kr

Ackord:

 • Penningfaktor: 167,30 kr
 • Brytpunktstillägg: 45,39 kr

Lön elektriker 2024

Lägsta löner:

 • 1:a året i yrket: 21 125 kr
 • 2:a året i yrket: 25 939 kr
 • 3:e året i yrket och därefter: 29 208 kr
 • Servicemontör: 30 992 kr
 • Tekniker: 31 661 kr
 • Lärling 1-720 timmar: 16 395 kr
 • Lärling 721 – lärlingstidens slut: 18 987 kr

Ackord:

 • Penningfaktor: 172,49 kr
 • Brytpunktstillägg: 46,79 kr

Mer info om avtalet:

Avtalet är tvåårigt och gäller från 1 maj 2023 – 30 april 2025

Avtalet följer industrins märke på 7,4 procent. Första årets löneökningar ligger på 4,1 procent och andra året 3,1 procent.

Enligt Elektrikerförbundet ger det för en genomsnittlig elektriker en löneökning på cirka 2 600 kronor under avtalsperioden.

Avsättningarna till tjänstepensionen ökar med 0,2 procent, till 1,7 procent (totalt 6,2 procent).

Läs också

Ett frågetecken i en pratbubbla

Om du har fler frågor om elektrikers löner, eller om Installationsavtalet i allmänhet, kan du kontakta din avdelning i Elektrikerförbundet.

Bild: Colourbox

Text: Anna Norling
Layout och grafik: Chris Smedbakken