Lön elektriker 2022

Lägsta löner

 • 1:a året i yrket: 19 140 kr
 • 2:a året i yrket: 23 809 kr
 • 3:e året i yrket och därefter: 26 980 kr
 • Servicemontör: 28 710 kr
 • Tekniker: 29 359 kr
 • Lärling 1-720 timmar: 15 276 kr
 • Lärling 721 – lärlingstidens slut: 17 691 kr

Ackord

Penningfaktor: 160,71 kr
Brytpunktstillägg: 43,60 kr

Lön elektriker 2021 (fr.o.m. november 2020)

Lägsta löner:

 • 1:a året i yrket: 18 728 kr
 • 2:a året i yrket: 23 296 kr
 • 3:e året i yrket och därefter: 26 399 kr
 • Servicemontör: 28 092 kr
 • Tekniker: 28 727 kr
 • Lärling 1-720 timmar: 14 947 kr
 • Lärling 721 – lärlingstidens slut: 17 310 kr

Ackord:

 • Penningfaktor: 157,25 kr
 • Brytpunktstillägg: 42,66 kr

Mer info om avtalet

Det nya Installationsavtalet som Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen tecknade i mitten av november 2020 innehåller bland annat löneökningar och ersättningshöjningar. 

Avtalet sträcker sig till och med 30 april 2023, och innehåller två lönerevisioner: En generell lönehöjning 2020, och en lönerevision 2022.

Lönerevision 2022

 • Lönehöjning 1 maj 2022 på 2,2 procent genom lönerevision med ett garanterat utfall på minst 0,8 procent.
 • En låglönesatsning liknande den 2020, vilket innebär den lägsta beräkning av potten utgår från en månadslön på 26 805 kronor (590 kronor i fast krontal) (exklusive lärlingar).

Generell lönehöjning 2020

 • Den första löneökningen skedde 1 december 2020 och låg på 2,7 procent. Det var en generell lönehöjning för alla som arbetar under avtalet.
 • Därutöver finns en låglönesatsning i avtalet. Den innebär att ingen medlem fick en procentuell lönehöjning lägre än för en lön beräknat på 26 100 kr.

  Det vill säga: De som har en månadslön på 26 100 kr eller lägre får ett fast krontal på 705 kronor i generell lönehöjning.

  Observera att lärlingar är undantagna denna regel. De får 2,7 procents höjning på sin månadslön.
Om du har fler frågor om elektrikers löner, eller om Installationsavtalet i allmänhet, kan du kontakta din verksamhetskrets i Elektrikerförbundet.
Text: Anna Norling
Layout och grafik: Chris Smedbakken