Det här är det lägsta lönerna för elektriker 2024

Vad gäller för ackord 2024?

Det här var de lägsta lönerna för elektriker 2023

Vad gällde för ackord 2023?

Vad innehåller Installationsavtalet?

Avtalet är tvåårigt och gäller från 1 maj 2023 – 30 april 2025

Avtalet följer industrins märke på 7,4 procent. Första årets löneökningar ligger på 4,1 procent och andra året 3,1 procent.

Enligt Elektrikerförbundet ger det för en genomsnittlig elektriker en löneökning på cirka 2 600 kronor under avtalsperioden.

Avsättningarna till tjänstepensionen ökar med 0,2 procent, till 1,7 procent (totalt 6,2 procent).

Fler frågor?

Om du har fler frågor om elektrikers löner, eller om Installationsavtalet i allmänhet, kan du kontakta din avdelning i Elektrikerförbundet.