Vad krävs för att bli lärling?

För att kunna anställa en lärling krävs två saker: Företaget ska ha tecknat Installationsavtalet, och lärlingen ska ha rätt utbildning enligt branschkraven.

Vad är en lärningsanställning?

Efter avslutad gymnasieexamen eller vuxenutbildning ska du fullfölja din utbildning med en lärlingsanställning. Lärlingstiden uppgår i normalfall till 1600 timmar – det vill säga cirka ett år.

Lärlingen ska anställas tillsvidare, och de första 720 timmarna är ömsesidig prövotid. I Installationsavtalets bilaga 1, Yrkesutbildningsavtalet, kan du läsa mer om vilka regler som gäller. 

Obs! Om du gått på ett ETG-gymnasium:
De elever som går den branschanpassade utbildningen på ett ETG-gymnasium får möjligheten att avsluta utbildningen med ett speciellt examensprov. Klarar man detta prov, och övriga krav enligt ETG, går man ut skolan med ett godkänt certifikat. 

De elever som har fått sitt ETG-certifikat ska inte anställas som lärlingar – lärlingstiden är redan klar.

Hur får man en lärlingsplats?

Ofta får man lärlingsanställning på det företag där man gjort praktik. Vi har frågat olika arbetsgivare vad de tittar på när de väljer att anställa en lärling. Deras tips är att du under praktiken:

 • Visar att du vill och är intresserad av yrket.
 • Lägger ifrån dig telefonen.
 • Är aktiv och frågar om det finns något du kan göra – eller tar eget initiativ genom att plocka undan det som behövs.
 • Kommer i tid.

Även om du inte gjort praktik på det företag du vill arbeta på, försök att komma förbi och presentera dig. Ger man ett piggt intryck så säger det väldigt mycket mer än bara ett ansökningsbrev.

Hur funkar det när man fått sin lärlingsplats?

 1. Du eller din arbetsgivare ska skicka in kopia på slutbetyget från elutbildningen, samt anställningsavtalet från arbetsgivaren, till Elbranschens Lokala Yrkesnämnd (ELY) i ditt område.
 2. ELY sänder ut ditt lärlingskort A till dig och till företaget.
 3. Här ska du fylla i de första 720 timmarna du jobbar.
 4. När du fyllt i 720 timmar ska din arbetsgivare signera kortet.
 5. Du skickar in det underskrivna kortet till ELY, som kontrollräknar.
 6. Sedan får du och din arbetsgivare ett B-kort. Kom ihåg att du nu även ska flyttas upp i lön (se ruta längre ned)
 7. B-kortet ska fyllas i tills alla 1600 timmarna är klara. Du går tillväga på samma sätt som tidigare.
 8. Din arbetsgivare signerar sedan B-kortet, och därefter sänder du in det till ditt lokala ELY-kontor. Tänk även på att mejla in ett foto på dig.
 9. ELY kontrollräknar kortet och sedan sänds ditt certifikat hem till dig.
 10. 10. Du är nu 1:a års-montör. Grattis! Kom ihåg att du nu även ska flyttas upp i lön (se ruta längre ned).

Vad ska jag ha för lön som lärling?

Kom ihåg att du ska flyttas i lön när du är klar med 720 timmar och när du är klar med 1600 timmar. Håll koll på din lönespecifikation så detta blir rätt!

 • För den första perioden, 0 – 720 timmar, är lägsta lönen enligt installationsavtalet 14 947 / månad (från december 2020).
 • För den andra perioden, 721 timmar – tills dess att lärlingstiden är klar (vanligast 1 600 timmar), är lägsta lönen enligt Installationsavtalet 17 310 kr / månad (från december 2020).
 • När du är klar med dina lärlingstimmar är det dags för certifiering. Den dag då alla timmar är jobbade är du 1:a års montör. Det är detta datum som kommer att stå på ditt certifikat. Nu ska du även ha lön som 1:a års montör, 18 728 kr / månad (från december 2020).

Glöm inte möjligheten till yrkesintroduktionsanställning!

För att du som söker din första anställning lättare ska kunna få ditt första jobb som elektriker har Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet tecknat avtal om yrkesintroduktionsanställning. 

– Med yrkesintroduktionsanställning får arbetsgivaren ekonomiskt stöd för att anställa en lärling.
– Den som omfattas av en yrkesintroduktionsanställning ska vara under 25 år och ha en godkänd och avslutad elutbildning. 
– Det krävs att företaget har ett kollektivavtal där parterna kommit överens om yrkesintroduktion, något som finns i Installationsavtalet. 
– Det är viktigt att stödet söks innan personen anställs. Ersättning kan betalas ut som längst under 12 månader.

Mer information om yrkesintroduktionsanställning hittar du på Installatörsföretagens sida och hos Arbetsförmedlingen.