I den svenska semesterlagen gäller 25 semesterdagar, varav fyra veckor ska vara sammanhängande semester under juni, juli eller augusti.

Därutöver har anställda rätt till semesterlönetillägg.

För de anställda under Installations- och Kraftverksavtalet gäller 0,8 procent i semesterlönetillägg.

Detta tillägg ska betalas på junilönen.

För den som har en rörlig lönedel, som ackordstillägg, ska även 0,5 procent i semesterlönetillägg betalas på detta.

På Installationsavtalet ska semesterlönetillägget på den rörliga lönedelen betalas ut på junilönen.

Kraftverksavtalet gäller att den ska betalas ut innan årets slut.

– Medlemmar bör kontrollräkna att de får sina 0,8 procent och 0,5 procent. Det vi kan se är att när anställda inte får sitt semesterlönetillägg på junilönen är det ett tecken på att företaget är i obestånd. Det bör ses som ett orosmoln, säger Michael Benthin, ombudsman vid Elektrikernas förbundskontor.

Räkna så här:

Semesterlönetillägg:

Multiplicera din månadslön med 0,8 procent. Multiplicera sedan resultatet med antalet semesterdagar. (Till exempel: en månadslön på 32 000 x 0,8 procent = 256 kronor. Multiplicerat med 25 = 6 400 kronor.)

  • Om du även har en rörlig lönedel av månadslönen:

Multiplicera den rörliga lönedelen av månadslönen med 0,5 procent. Multiplicera sedan resultatet med antalet semesterdagar.

Michael Bentin
Michael Benthin, ombudsman vid Elektrikernas förbundskontor.