Lättaste sättet att räkna du vad du ska ha i semesterlön är genom att fylla i uppgifterna i vår räknesnurra här, och trycka på knappen.

Den rörliga lönedelen består till exempel av ackordsersättning, OB och bidrag till restid.

Så här fungerar din semsterlön

Semesterlönen består av din månadslön plus semestertillägget.

Semestertillägget innehåller i sin tur två delar:

  • 0,8 procent av din månadslön multiplicerat med antal betalda semesterdagar
  • 0,5 procent av summan på den rörliga lönedel som utbetalats under intjänadeåret multiplicerat med antal betalda semesterdagar.

Du har enligt semesterlagen rätt till fyra veckor semester i sträck under juni, juli och augusti.

Har du jobbat hela intjänandeåret (normalt sätt mellan 1 april – 30 mars) har du även rätt till lön under dina semesterdagar.

Du får dina nya semesterdagar 1 april, utifrån hur många dagar du jobbat under intjänandeåret.

Kontrollera även att du har fått din löneökning på junilönen.