Varje arbetsmoment har en beräknad tid i Ackordstidslistan, till exempel är montering av en arbetsbrytare på 16A beräknat till 36 minuter och 36 sekunder.

När arbetet är klart multipliceras ackordslagets sammanlagda ackordstid med gällande penningfaktor, som för tillfället (från 1 maj 2024) är 172,49 kronor.

Detta i sin tur multipliceras med gällande ortsmultiplikator, som är olika från ort till ort.

Hela ackordslagets tid och utfört arbete räknas sedan ihop och fördelas, baserat på grundlön och hur många timmar varje montör har varit på bygget.


Men vad gäller då för din ort?

Här kan se vad din ort har för ortsmultiplikator (PDF). Allt över 1.0 är mer än grundsumman av penningfaktorn.