I början på projektet

Ackordstidlistan (ATL) är som Installationsavtalet ett kollektivt avtal mellan SEF och IN. Den visar hur mycket olika typer av arbeten är värda i pengar om de överenskomna förutsättningarna är uppfyllda.

Om det inte är det måste ackordslaget göra en egen prissättning med arbetsgivaren. I början på ett projekt diskuteras detta via en etableringsförhandling.

Under arbetets gång

Även under arbetets gång kan situationer uppstå som leder till att förutsättningarna blir annorlunda och arbetet inte kan genomföras rationellt.

I det fallet skriver arbetslaget en överenskommelse (ÖK) med arbetsgivaren om den uppkomna händelsen och värdet på merarbetet. Detta registreras sedan i ackordswebben av den ackordsansvariga i laget.

Möjliga omständigheter

Här kommer en lista på omständigheter och hur det kan påverka arbetets utförande:

 • Ingen tidplan för olika arbetsmoment till elektriker.
  Ackordslaget behöver springa runt och leta efter jobb.
 • Bristfälliga eller ej kompletta ritningar.
  Behöver lägga tid på att ”klura ut” vad som gäller.
 • Arbete i outrymda lokaler.
  Behöver skapa plats innan arbetet kan påbörjas.
 • Arbete i anläggning som brukas.
  Behöver ta extra hänsyn till omgivningen som är i bruk.
 • Gångtid över 80m gräns.
  Långa promenader tar tid ifrån produktionen.
 • Montör med kontrolluppgift.
  Delegering sker från AG till AT med genomgång av uppgifter.
 • Elsäkerhetsledare.
  Delegering sker från AG till AT med genomgång av uppgifter.
 • Byggmöten, samordningsmöten eller UE-möte.
  Den informationen som inte berör elektrikerna ingår inte i ATL.
 • Mottagning, utförande och redovisning av ÄTA (ändring och tilläggsarbeten).
  Att sälja in mer jobb till kund saknar prissättning i ATL.
 • Materialbeställning utöver avrop.
  Produktionen pausas för att jaga fram billigaste kabeltyp hos olika grossister.
 • Arbete i utrymme under 1,2m.
  Trånga utrymmen kan uppstå även ovanjord.
 • Besiktning.
  Närvara på mer än en besiktning.
 • Besiktningsanmärkningar som ackordslaget inte kan svara för.
 • Introduktion och omdisponering av montörer.
 • Täckning och avtäckning av maskiner, möbler, betongvalv eller liknande.
 • Källsortering av sopor.
 • Reparation av skadade rör orsakad av andra.
 • Felsökning på grund av felaktigt material.
 • Inventering, inredning och flytt av förråd.
  Ej prissatt i ATL.

Viktiga frågor

I varje situation ska ackordslaget fråga sig:

 • I vilken omfattning gör vi arbete som åligger någon annan?
 • Hur blir vår arbetsprestation påverkad?
 • Vilket pris vill vi ha för det uppkomna merarbetet?
 • Kan laget kompenseras på annat sätt än pengar (betald ledighet)?

Du hittar mer hjälp på ackordsstödet.se.
Anmäl dig redan nu till nästa kurs: sef.se/kurser.

Lycka till med ackordet!