Ackordstidlistan (ATL) är som Installationsavtalet ett kollektivt avtal mellan SEF och IN. Den visar hur mycket olika typer av arbeten är värda i pengar om de överenskomna förutsättningarna är uppfyllda.

Om det inte är det måste ackordslaget göra en egen prissättning med arbetsgivaren. I början på ett projekt diskuteras detta via en etableringsförhandling.

Även under arbetets gång kan situationer uppstå som leder till att förutsättningarna blir annorlunda och arbetet inte kan genomföras rationellt.

I det fallet skriver arbetslaget en överenskommelse (ÖK) med arbetsgivaren om den uppkomna händelsen och värdet på merarbetet. Detta registreras sedan i ackordswebben av den ackordsansvariga i laget.

Möjliga omständigheter

Här kommer en lista på omständigheter och hur det kan påverka arbetets utförande:

 • Ingen tidplan för olika arbetsmoment till elektriker.
  Ackordslaget behöver springa runt och leta efter jobb.
 • Bristfälliga eller ej kompletta ritningar.
  Behöver lägga tid på att ”klura ut” vad som gäller.
 • Arbete i outrymda lokaler.
  Behöver skapa plats innan arbetet kan påbörjas.
 • Arbete i anläggning som brukas.
  Behöver ta extra hänsyn till omgivningen som är i bruk.
 • Gångtid över 80m gräns.
  Långa promenader tar tid ifrån produktionen.
 • Montör med kontrolluppgift.
  Delegering sker från AG till AT med genomgång av uppgifter.
 • Elsäkerhetsledare.
  Delegering sker från AG till AT med genomgång av uppgifter.
 • Byggmöten, samordningsmöten eller UE-möte.
  Den informationen som inte berör elektrikerna ingår inte i ATL.
 • Mottagning, utförande och redovisning av ÄTA (ändring och tilläggsarbeten).
  Att sälja in mer jobb till kund saknar prissättning i ATL.
 • Materialbeställning utöver avrop.
  Produktionen pausas för att jaga fram billigaste kabeltyp hos olika grossister.
 • Arbete i utrymme under 1,2m.
  Trånga utrymmen kan uppstå även ovanjord.
 • Besiktning.
  Närvara på mer än en besiktning.
 • Besiktningsanmärkningar som ackordslaget inte kan svara för.
 • Introduktion och omdisponering av montörer.
 • Täckning och avtäckning av maskiner, möbler, betongvalv eller liknande.
 • Källsortering av sopor.
 • Reparation av skadade rör orsakad av andra.
 • Felsökning på grund av felaktigt material.
 • Inventering, inredning och flytt av förråd.
  Ej prissatt i ATL.

Viktiga frågor

I varje situation ska ackordslaget fråga sig:

 • I vilken omfattning gör vi arbete som åligger någon annan?
 • Hur blir vår arbetsprestation påverkad?
 • Vilket pris vill vi ha för det uppkomna merarbetet?
 • Kan laget kompenseras på annat sätt än pengar (betald ledighet)?

Du hittar mer hjälp på ackordsstödet.se.
Anmäl dig redan nu till nästa kurs: sef.se/kurser.

Lycka till med ackordet!