Att arbeta och få betalt utefter prestation har människan ägnat sig åt sen den sålde sin tid till någon annan för första gången.

Under en väldigt lång period har prissättningen på den löneform dikterats uteslutande av de som köpte arbetskraften, alltså de som var arbetsgivare.

Detta fick en dramatisk förändring när arbetare började organisera sig och krävde inte bara kortare arbetstid, bättre arbetsmiljö – utan även mer betalt.

Ackord i vårt kollektivavtal i dag handlar egentligen inte om att jobba mer. Utan snarare om att när man väljer att mäta sin prestation så kan man, tack vare prissättningsnivåer i ackordstidlistan (ATL), höja sin lön avsevärt.

För att kunna genomföra mätningen blir ackordslaget mer angelägna om att hålla koll på arbetstider, materialförbrukning och extrabeställningar.

Här ligger arbetsgivarens stora förtjänst på ackordsjobb. Inte att glömma bort den intjänade tiden som en montör gör på ett jobb, kan nu utföras av en annan på ett nytt jobb.

Så här gör du

Så hur gör man för att komma i gång?

Första steget är medlemskap i Elektrikerna. Prissättningen i ATL skapades av medlemmarna, organiserade elektriker. En organisering som alla vet kostar en slant, men som också skapar möjlighet att tjäna mer.

Nästa steg blir att se över arbetet som man tänker mäta prestationen på. Förutsättningarna man har på ett projekt blir avgörande. Det är också här montören kan ställa krav på sin arbetsgivare genom kollektivavtalet, ett avtal som skapades tack vare organiseringen.

En organisering som alla vet kostar en slant, men som också skapar möjlighet att tjäna mer.

Inom dessa förutsättningar för projektet ryms allt från framkomlighet, rutiner, material, verktyg, hjälpmedel till hur handlingarna ser ut. Arbetets prestation kommer bli helt avgörande av hur förutsättningarna är.

Det är i en arbetsgivares natur att vilja ha mycket arbete utfört och betala så lite som möjligt. Med andra ord anser de att oavsett hur förutsättningarna är så ska jobbet göras effektivt, utan högre lön. Men mycket av omständigheterna för ett projekt ligger på arbetsgivarens bord.

Undvika konflikt

För att brygga över den här konflikten har förbundet skapat ett dokument som heter Etableringsförhandling.

Det är genom detta dokument ackordslaget, steg för steg går igenom förutsättningarna på ett projekt med arbetsgivaren och förhandlar fram eventuella prispåslag för uppkomna störningar som till exempel bristfälliga ritningar, avsaknad av tidsplan och rutiner kring kontroller och materialbeställning.

En etableringsförhandling görs med fördel i början på ett projekt, men inte senare än 1/3 av tiden för projektet. Som montör ska du helst ha varit på projektet några veckor och ”känt av” hur dina förutsättningar är.

Etableringsförhandlingen skapar en bättre möjlighet att arbeta efter tydliga rutiner.

Förtjänsten på ett ackordsjobb är inte villkorat av en etableringsförhandling, men den skapar en bättre möjlighet för både ackordslaget och arbetsgivaren att arbeta efter tydliga rutiner.

I kommande artiklar kommer jag gå igenom fler steg i hur man fullbordar ett ackordsjobb och viktiga delar att ha i åtanke.

Vill du lära dig mer? Gå in på ackordstodet.se för tips och trix. Anmäl dig till en ackordskurs på sef.se/kurser.