Sjuklön

Regeringen har beslutat att staten tar sjuklönekostnaden som arbetsgivare har i april och maj.

Men det är fortfarande arbetsgivaren som ska betala ut sjuklönen till sina anställda.

Arbetsgivaren får sedan ersättning via skattekontot.

Karensavdrag

Nu kan du också begära ersättning för karensdagen.

Den 7 april trädde det av regeringen beslutade tillfälliga stoppet av karensavdraget i kraft.

Den som fått karensavdrag på sin lön från den 11 mars och framåt kan ansöka om ersättningFörsäkringskassans hemsida.

Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt och du som anställd ansöker om ersättning för karensavdrag på fk.se på ”Mina sidor”.

Som anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt. Ersättningen betalas ut inom fem arbetsdagar.

Sjukintyg

I nuvarande situation krävs inte sjukintyg de första 21 dagarna för att sjuklön eller sjukpenning ska betalas ut.

Detta gäller oavsett om du är sjuk i covid-19 eller någon annan sjukdom.

Sjukpenning

De första 14 dagarna anmäler du dig sjuk till arbetsgivaren.

Men om du är sjuk därefter ska du som i vanliga fall anmäla till Försäkringskassan för att få sjukpenning.


Länk: Här hittar du alla artiklar om det nya coronaviruset