För ett par veckor sedan var allt som vanligt. Jag gick till kontoret, träffade motparter och följde lite slött uppdateringarna om vad som hände i Wuhan.

Nu står vi här, och vardagen som vi känner den är som bortblåst. 

Häromveckan föreslog LO och Svenskt Näringsliv att vi ska skjuta på avtalsrörelsen till hösten.

Jag vill börja med att säga att jag tror det är klokt att tillfälligt lägga avtalsrörelsen åt sidan, så vi kan ägna all kraft och fokus på att klara oss igenom denna utmanande situation som samhället ställs inför.

Det är arbetarna som håller hjulen snurrande så att HR-chefer och arkitekter kan arbeta hemifrån.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerförbundet

Nu måste vi som parter på arbetsmarknaden arbeta tillsammans för att försöka hitta en väg framåt. 

När börsen rasar, SAS permitterar 10.000 anställa, och varslen börjar välla in i hotell- och restaurangbranschen så vet man att det kommer bli en tuff tid framöver.

I mångt och mycket är jag, och många andra som har ett mer kontorsbetingat arbete, skyddade från att behöva utsätta oss för större risker.

Det är arbetarna – elektriker, sjukvårdspersonal, polis, linjemontörer, livsmedelsarbetare och transportarbetare – som håller hjulen snurrande så att HR-chefer och arkitekter kan arbeta hemifrån.

Det är också arbetarna som träffas av de stora varslen och tvingas ställa om sina liv i krisens svallvågor.

Klassamhället finns där, både i vardagen och när allt ställs på ända. 

Just nu verkar de flesta riksdagspartier gått och blivit socialister.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerförbundet

Häromveckan presenterade regeringen ett krispaket på 300 miljarder kronor.

Tillsammans med att man nu tillfälligt pausar karensavdraget samt skrotar kravet på sjukintyg så får det ses som att staten kliver fram och tar ansvar. 

Som fackligt engagerad har jag alltid tyckt det är viktigt att den offentliga sektorn finns där och arbetar för att säkra vår krisberedskap och ekonomiska stabilitet.

Just nu verkar de flesta riksdagspartier gått och blivit socialister. Det är inte Kry, Pysslingen eller de privata arbetsförmedlarna som förväntas lösa de problemen vi ställs inför när coronaviruset härjar och börserna störtdyker.

Moderaterna ropar om läkemedelslager och Sverigedemokraterna att staten ska ta ett ökat ansvar. Samma partier som aktivt arbetat för skattesänkningar, apoteksavreglering och mindre statligt engagemang under lång tid.

Nu är Moderaterna förespråkare för skrotat karensavdrag och sjukintyg.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerförbundet

I samband med att Apoteket konkurrensutsattes så försvann ansvaret för läkemedelsförsörjning, och sedan dess har beredskapslagren för läkemedel förvunnit.

De privata vårdgivarna, som inte lyder under regionerna, gör att resurserna som kan fördelas mellan sjukhus minskar. Glöm inte bort att de, liksom företagsskolorna, ska gå med vinst också.

Vi ser också nu hur viktigt det är med en stark sjuk- och arbetslöshetsförsäkring. Försöken till att nedmontera transfereringssystemen från borgerligt håll har för tillfället pausats.

Nu är Moderaterna förespråkare för skrotat karensavdrag och sjukintyg. 

Vi kan alla glädjas åt att statens goda finanser kan hantera kostnaden för karrensavdraget, de två första sjuklöneveckorna samt korttidspermitteringen.

Det är inte särskilt klokt att fortsätta montera ned välfärdsstaten, när det är den som vi alla vänder oss till i tid av nöd.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerförbundet

Att staten nu tar det ansvaret innebär att antalet varsel och konkurser åtminstone begränsas något. 

Jag hoppas att vi efter vårens prövningar kan hitta samsyn i riksdagen kring att den offentliga sektorn behöver ta ett större ansvar och tillåtas växa. Det är inte särskilt klokt att fortsätta montera ned välfärdsstaten, när det är den som vi alla vänder oss till i tid av nöd. 

Jag hoppas också att LO-förbundens motparter äntligen kan inse att våra medlemmar är värda bättre än idag, för hur de fick Sverige att fungera, trots pandemi och ekonomisk kris.

Vi kommer inte glömma det. 

Urban Petterson, Elektrikernas förbundsordförande

Länk: Här hittar du alla texter och artiklar om det nya coronaviruset