Alla svenskar, barn som vuxna, uppmanas nu stanna hemma vid förkylningssymptom. Det blir ett hårdare slag mot privatekonomin, liksom för arbetsgivare och egenföretagare. 

Covid-19

Felix Finnveden: ”Corona avslöjar klassamhällets djup”

Krönikor

Men för att underlätta har regeringen beslutat att reglerna för ersättning förändras. Tills vidare gäller detta, skriver Arbetet:

Karensavdrag

Från 11 mars till 11 maj är karensavdraget slopat. Det betyder att alla som är hemma och sjuka får sjuklön redan från dag ett. Som högst kan dagersättningen bli 804 kronor. Formellt beslut ska fattas den 19 mars.

Vab

Den som stannar hemma för vård av sjukt barn ska inte längre behöva sjukintyg från den åttonde sjukdomsdagen för att få fortsatt föräldrapenning. Beslut tas inom kort. Ersättning för vab är samma som sjukpenning, knappt 80 procent av lönen. Men taket räknas annorlunda så att maxbeloppet landar på 1 059 kronor per dag. 

En person i gul reflexväst håller i en vit bygghjälm. I bakgrunden syns en byggnad.

Covid-19

Regeringens beslut: Korttids­­permittering införs

Nyheter

Det går inte att få ersättning om du håller barn hemma för att de inte ska riskera att smittas. 

Läkarintyg 

Regeringen har föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att du som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. Beslut fattas inom kort i riksdagen. 

Smittbärarpenning 

För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att du inte får arbeta eftersom du är, eller kan vara, smittad av coronaviruset. Smittbärarpenning ger knappt 80 procent av lönen och högst 804 kronor per dag. 

Personer som har hjärt- och lungproblem, eller andra underliggande sjukdomar, och som inte kan jobba hemifrån har i i dag ingen möjlighet till ersättning för att stanna hemma för att undvika smitta. 

Staten tar notan 

Under april och maj ska staten ta alla kostnader för sjuklön. Det betyder att arbetsgivare inte behöver betala sjuklön under de första två veckorna som en anställd är sjuk. Även egenföretagare ersätts och får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.