Covid-19

Felix Finnveden: ”Corona avslöjar klassamhällets djup”

Krönikor

– Många av våra uppdrag omfattar samhällsviktiga funktioner, exempelvis sjukhus och andra typer av vårdinrättningar så det är naturligtvis mycket viktigt att de även fortsättningsvis har tillgång till el, vatten, värme, ventilation och annan installationsteknik som är avgörande för deras fortsatta verksamhet, säger Juha Mennander, vd Caverion Sverige. 

Tidningen har kontaktat tre av landets största installationsbolag: Caverion, Assemblin och Bravida. Alla tre säger sig ta situationen på högsta allvar, men att de än så länge inte drabbats hårt av vikande orderingångar.

Det är möjligt att kunder kan påverkas negativt och att det i sin tur kan få effekter för Caverion. Samtidigt behövs Caverions tjänster i ett samhälle som möter den här typen av utmaningar.

Juha Mennander, Caverion

– Det är för tidigt att se några effekter på orderingång, men det är rimligt att anta att det blir ett hack i kurvan nu när vi har en samhällskris. Vi har fått tidiga indikationer från våra leverantörer på möjlig materialbrist, men än så länge har det inte drabbat oss, kommenterar Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef på Assemblin El.

Även Caverion följer situationen noggrant.

– Det är för tidigt att bedöma hur situationen kommer utvecklas de närmaste veckorna. Det är möjligt att kunder kan påverkas negativt och att det i sin tur kan få effekter för Caverion. Samtidigt behövs Caverions tjänster i ett samhälle som möter den här typen av utmaningar. Då Caverion är ett börsnoterat företag har jag ingen möjlighet att kommentera ytterligare, svarar Juha Mennander, Caverion.

Juha Mennander vd, Caverion Sverige
Juha Mennander vd, Caverion Sverige

Inte heller Bravida säger sig ha märkt av någon minskad orderingång – hittills.

– Än så länge har vi inte sett några effekter men jag är ganska övertygad om att det kommer ske. Beroende på den kommande utvecklingen och hur samhället reagerar så kommer det bli väldigt tufft framöver. Sannolikt mycket tuffare än förra finanskrisen 2009, kommenterar Mattias Johansson, vd och koncernchef, Bravida. 

Några mjukdjur som ligger nedbäddade med termometer och näsdukar

Covid-19

Här är de nya reglerna för sjuka under coronakrisen

Nyheter

Att de tre bolagen tar situationen på högsta allvar är tydligt. Assemblin har tillsatt beredskapsgrupper i varje affärsområde med samordning på koncernnivå, Bravida har aktiverat sin krisgrupp på koncernnivå och Caverion har tillsatt ett centralt krishanteringsteam.

– Vi har som andra förberett oss genom att systematiskt planera för olika scenarier och de konsekvenser en smittspridning skulle kunna få för företaget, våra medarbetare och våra kunder, kommenterar Juha Mennander, Caverion.

Mattias Johansson
Mattias Johansson, vd och koncernchef, Bravida

För de anställda gäller det att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som att tvätta händerna ofta, hosta i armvecket, undvika folksamlingar och att inte gå till jobbet om man känner sig sjuk. Men även att minska på resandet, i den mån det är möjligt.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att skydda våra medarbetare har vi infört reseregler som går ut på att minimera resor samt ger hygieninstruktioner. Skulle en medarbetare uppvisa symtom ska han/hon kontakta vården, meddela sin närmaste chef och framförallt, stanna hemma från jobbet, kommenterar Juha Mennander, Caverion.

– Vi har helt avrått från resor som är tjänsterelaterade, även mellan olika kontor i Sverige och vi har bra IT-lösningar för att kunna genomföra möten digitalt – vilket vi har gjort i en veckas tid nu utan problem, kommenterar Liselotte Stray, kommunikation- och pressansvarig, Bravida.

Man måste komma ihåg att vi har många i Bravida som inte kan arbeta hemifrån och det betyder ju givetvis att varje ledare är på plats för att stötta och leda dem.

Liselotte Stray, Bravida

Folkhälsomyndigheten har uppmanat arbetsgivare att låta anställda i Stockholmsregionen arbeta hemma i den mån det går. Men det är inte alla som har möjlighet att ta med sig arbetet hem.

– Man måste komma ihåg att vi har många i Bravida som inte kan arbeta hemifrån och det betyder ju givetvis att varje ledare är på plats för att stötta och leda dem som inte kan just detta samt informera om Folkhälsomyndighetens råd kring hur vi ska agera för att minska risken att bli sjuk, kommenterar Liselotte Stray, Bravida.

Assemblin förbereder sig för att många medarbetare kan bli sjuka.

– Vi förbereder oss inte minst för en ökad korttidssjukskrivning, och kommer att jobba mer aktivt med bemanningsplanering och (där det går) bemanningsföretag. Vi har en nära dialog med våra kunder kring detta och i samråd med dem försöker vi lösa situationen så gott det går, kommenterar Fredrik Allthin, Assemblin.

Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef på Assemblin El.

Vad gäller politikens och myndigheternas agerande så här långt är företagen relativt nöjda.  

– Jag har förtroende för att myndigheterna hanterar situationen samt ger korrekta direktiv. Vi fortsätter följa myndigheternas rekommendationer och anpassar våra egna aktiviteter i takt med att läget utvecklas, säger Juha Mennander, Caverion.

– Vi upplever att politikerna har hörsammat en stor del av de önskemål vi har lagt fram genom vår arbetsgivarorganisation. Vi är i ett läge där alla kommer att drabbas, mer eller mindre. Det gäller individer, företag och även nationer. Vi känner ett stort ansvar för att försöka hålla produktionen och samhället igång, och vi gör det så gott vi kan i nära samråd med våra kunder och leverantörer, svarar Fredrik Allthin, Assemblin.

Jag tycker hittills att strategin med hålla igång så mycket som möjligt av samhället samtidigt som vi försöker minska smittspridningen är bra och mycket viktigt.

Mattias Johansson, Bravida

– Jag tycker hittills att strategin med hålla igång så mycket som möjligt av samhället samtidigt som vi försöker minska smittspridningen är bra och mycket viktigt. Det vill säga att inte stänga ner verksamhet om det är möjligt och hålla igång vår verksamhet så mycket som det går. Från politikerna önskar jag fler flexibla lösningar och att man ger parterna möjlighet att tillfälligt minska kostnaderna, svarar Mattias Johansson, Bravida och tillägger:

– Beskeden om att betala hälften av kostnaderna för permittering tror jag inte är tillräckligt. Vi upplever också att beskedet om nya permitteringsregler fortfarande är otydligt och vi vet inte vad det innebär. Vi följer givetvis också detta löpande.

(Här hittar du alla artiklar som handlar om det nya coronaviruset)