– För det första kan vi inte bedöma vad vi har för möjligheter att organisatoriskt genomföra en avtalsrörelse utan att ha delegationer på plats. För det andra finns det ett ekonomiskt orosmoln. Utifrån det kan jag tycka att det är klokt att göra en ajournering under den här perioden, säger Elektrikerförbundets ordförande Urban Pettersson.

Samtidigt förlängs de gällande avtalen. Exakt när förhandlingarna kan återupptas är svårt att få svar på just nu.

Ryggarna på två personer i reflexjackor och skyddshjälmar på väg in på en arbetsplats, med foton på intervjupersonerna infällda till höger

Covid-19

Corona: Så går det för install­ations­företagen

Nyheter

Men för industrins del är det föreslaget att förhandlingarna ska återupptas i oktober, och avtalen förlängas till den sista i samma månad.

Elektrikerförbundet har även ingått en överenskommelse med motparten Installatörsföretagen om förenklingar gällande förhandlingar om permittering. Redan tidigare finns permitteringslösningar i Installationsavtalet.

Permittering innebär kortfattat att en arbetsgivare kan skicka hem sina anställda med bibehållen månadslön, men utan ackordsöverskott, restid eller övriga tillägg.

Fasaden på Elektrikernas förbundskontor, med en stiliserad bild av det nya coronaviruset över

Covid-19

Elektrikerna ställer in verksam­het till följd av corona­viruset

Nyheter

Nu kommer detta att bli enklare att förhandla om. Om det blir kortare permitteringar upp till två dagar kan arbetsgivaren göra det utan att förhandla.

Vid permitteringar längre än två dagar räcker det numer att företaget meddelar den aktuella regionen i Elektrikerförbundet skriftligen om när permitteringen påbörjas och vilka som är berörda.

Hur länge kan permitteringar pågå?

– I princip hur länge som helst. Om företaget inte vill hamna i uppsägning på en gång så kan de permittera. Men det beror helt på vad företaget har för muskler, säger Urban Pettersson.

Därutöver har en central överenskommelse tecknats mellan parterna om korttidspermittering med statligt stöd. Den innebär att arbetsgivaren kan reducera arbetstiden med 20, 40 eller 60 procent.

För de anställda innebär det en lönereducering med 4, 6 eller 7,5 procent. Arbetsgivaren betalar en liten del, staten står för resten.

Det är samma regler för hela arbetsmarknaden, men det kräver en lokal överenskommelse mellan fack och arbetsgivare.

Vi har svårt att se att ett företag tecknar avtal om korttidsarbete, och sedan gör en jätteaktieutdelning veckan efter. Det kommer vi inte att köpa.

Urban Pettersson, ordförande Elektrikerförbundet

– Vi har sagt till arbetsgivarparten att vi självklart kommer att ställa upp och hjälpa företag som hamnar i kris, men att vi har ett par synpunkter.

– För det första har vi svårt att se att ett företag tecknar avtal om korttidsarbete, och sedan gör en jätteaktieutdelning veckan efter. Det kommer vi inte att köpa. För det andra så kan vi inte gå med på att företag sätter en del av arbetsstyrkan på korttidsarbete, och samtidigt låter resten jobba över. Vi tycker inte heller att det är okej att hålla på med bemanning om man ansöker om korttidsarbete.

Siffran 10 ovanför A-kassans lokaler på Banhusgatan. Siffran hålls uppe av två silhuett-skulpturer i metall.

Covid-19

Stor ökning av in­träden till Elek­triker­nas a-kassa

Nyheter

Urban Pettersson säger att han upplever hela arbetsmarknaden som väldigt skakig just nu. Men att just installationsbranschen än så länge är relativt förskonad.

– Vi ser en liten tendens av arbetsbristförhandlingar i storstäderna. Och det är väl där coronan härjar som värst. Det är en del företag som har permitterat. Dock inget dramatiskt ännu, men det här förändras ju timme för timme. Och vi ser en stor risk för att det kommer att öka.

Urban Pettersson lyfter även att många gästarbetare nu lämnar landet, vilket kan leda till att många byggen måste stänga. Därutöver finns det signaler om att det är problem med materialförsörjningen på vissa arbetsplatser.

– Vi gör ju nästan inget elmaterial i Sverige längre, utan vi köper in från övriga Europa och Kina.

Hotell- och restaurang har gått ut med en förfrågan att de vill ha hjälp att förhandla, för de har väldigt mycket arbetsbristförhandlingar just nu.

Urban Pettersson, ordförande Elektrikerförbundet

När det gäller kraftsidan står de inför vad Urban Pettersson kallar ”tvärtom-bekymmer”.

Några mjukdjur som ligger nedbäddade med termometer och näsdukar

Covid-19

Här är de nya reglerna för sjuka under coronakrisen

Nyheter

– De måste ha en krispersonalstyrka för att se till att hålla igång näten. Så där måste vi hitta system som gör att företagen enkelt och smidigt kan hjälpa varandra om det blir mycket sjukdomsfall.

Elektrikerförbundet kommer även att försöka hjälpa andra förbund som drabbats hårt i och med Corona-pandemin.

– Hotell- och restaurang har gått ut med en förfrågan att de vill ha hjälp att förhandla, för de har väldigt mycket arbetsbristförhandlingar just nu.

Urban Pettersson tillägger även att förbundet ser en tillströmning av medlemsansökningar till Elektrikerförbundet.

– Det är väl det positiva vi kan se i den här situationen.

Länk: Här hittar du alla artiklar om det nya coronaviruset

Fakta

Överenskommelse om förhandlingsförenklingar vid permittering har än så länge enbart tecknats med Installatörsföretagen. Övriga avtal kommer dock att följa efter.

Överenskommelse om korttidsarbete har så här långt tecknats för Installationsavtalet och Larm- och säkerhetsavtalet. Även där kommer övriga avtal att följa efter.