Ryggarna på två personer i reflexjackor och skyddshjälmar på väg in på en arbetsplats, med foton på intervjupersonerna infällda till höger

Covid-19

Corona: Så går det för install­ations­företagen

Nyheter

– Jag förmedlade den bild jag fått från våra medlemmar. Det är en tudelad bild, vissa bolag har god beredskap, på andra bolag är medlemmarna väldigt oroliga, berättar Petter Johansson, ansvarig för kraftverksavtalet på Elektrikerförbundet.

Anledningen till mötet var att energiministern ville få kunskap om hur coronaviruset påverkar energibranschens förutsättningar, och därmed samhällets förmåga, att upprätthålla god energiförsörjning i hela landet.

Kallade var bland andra representanter från Elsäkerhetsverket, Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen, Energiföretagen och de båda facken Seko och Elektrikerna.

Men sedan har vi framförallt entreprenadbolagen där många av våra medlemmar är väldigt oroliga.

Petter Johansson, ansvarig för kraftverksavtalet på Elektrikerförbundet

Petter Johansson representerade Elektrikerna. Han berättar att hans bild av situationen är tudelad.

– Vissa bolag, framförallt på produktionssidan, och särskilt de som har egen personal, uppger att de har relativt god beredskap. De har planerat väl och är väl förberedda för ett eventuellt utbrott. Man har avbrutit alla planerade projekt och tagit hem montörer för att kunna klara av felavhjälpning.

Urban Pettersson

Covid-19

Elektri­ker­nas avtals­för­hand­ling­ar skjuts upp

Avtal 2020

– Men sedan har vi framförallt entreprenadbolagen där många av våra medlemmar är väldigt oroliga. Där vi redan nu, innan det här, ser en väldigt pressad situation med slimmade beredskapsorganisationer, stora beredskapsområden mycket övertid och långa resor.

Vad är det medlemmar och förtroendevalda är oroliga för?

– För det första arbetsmiljön. Vad får det för konsekvenser för medlemmarnas arbetssituation om det blir en stort coronautbrott? Kommer de att bli ännu mer pressade? Kommer det att bli ännu längre resor, ännu mer övertid?

Ett av bolagen som hade väldigt många människor ute i stormen beskriver att de redan nu har bemanning som precis täcker.

Petter Johansson, ansvarig för kraftverksavtalet på Elektrikerförbundet
Porträttbild av Erling Nicklasson iklädd arbetskläder framför ett elskåp utomhus

Elsäkerhet och elfaror

Avregleringen: ”Stress och el­säker­het är ingen bra kombination”

Reportage

– Mitt starka medskick till alla är: Gör inget farligt, sätt säkerheten först. Det vill jag verkligen att alla ska förstå, att det är det absolut viktigaste att ta hand om sig, och aldrig utsätta sig för några risker.

Petter Johansson berättar om oroväckande signaler han fått från förtroendevalda och medlemmar, särskilt från Region Syd där det var en storm i början av mars.

– Ett av bolagen som hade väldigt många människor ute i stormen beskriver att de redan nu har bemanning som precis täcker, och vid ett eventuellt coronautbrott inte skulle kunna klara av att upprätthålla beredskapen.

Nu fokuserar vi på att lösa de akuta situationer som krävs, och så får vi fokusera på vilka långsiktiga lösningar som krävs sedan.

Petter Johansson, ansvarig för kraftverksavtalet på Elektrikerförbundet

– Den bilden delade jag med mig till Anders Ygeman.

Dödliga elolyckorna: ”Det handlar mest om tids- och prispress i branschen”

Nyheter

– Jag förmedlade även till ministern att våra medlemmar är en nyckelgrupp som måste ha barnomsorg om en stängning av förskola och grundskola skulle bli aktuellt.

Vad fick du för respons?

– Vi tycker att det är jättebra att han har det här mötet. Han tog till sig vad vi sa, och skulle kalla till ett nytt möte redan denna vecka. Så det märks att han tar det här på stort allvar.

– Det är inte läge att ha politiska debatter nu, men vi ser vilka konsekvenser de här slimmade organisationerna i upphandlingarna ger. Tyvärr så visar det sig nu. Men nu fokuserar vi på att lösa de akuta situationer som krävs, och så får vi fokusera på vilka långsiktiga lösningar som krävs sedan.

Länk: Här hittar du alla artiklar om det nya coronaviruset

Fakta

  • De anställda på kraftsidan organiseras dels av Elektrikerförbundet, dels av Seko.
  • Elektrikerförbundet har omkring 1 000 medlemmar som arbetar på arbetsplatser där Elektrikerförbundets Kraftverksavtal gäller.
  • Seko har ungefär 2000 – 3000 medlemmar, de flesta på Vattenfall.