Alla tider i ackordstidslistan, ATL, avses om det går att bedriva arbetet på ett rationellt sätt, går inte det har ackordslaget rätt till extra ersättning.

Det gäller även att rätt utrustning och hjälpmedel ska tillhandahållas, görs inte det har ackordslaget rätt till extra ersättning.