Liselotte Stray har titeln Kommunikationschef Koncern och är den som svarar på frågorna. Angående hur bolaget agerat gällande korttidsstödet svarar hon så här:

– I början av pandemin var det ett osäkert läge för hela marknaden vad utfallet skulle bli och vi, liksom många företag ansökte om korttidsstöd för att ta möjligheten om vi skulle drabbas hårt. När vi hade en mer säker uppfattning om hur coronakrisen påverkade oss i praktiken gjorde vi bedömningen att vi inte behövde stödet, utan betalade igen det med hänvisning att bidrag och stöd var till för bolag som behöver det. Bravida har gjort bra resultat under året och står starka ur krisen.

Eventuella uppsägningar bedömer vi beslutats med hänvisning till vår vanliga verksamhet.

Liselotte Stray, Kommunikationschef Koncern Bravida

Har återbetalningen av korttidsstödet något att göra med bolagets aktieutdelning? 

– Vi bedömer helt enkelt att stöd är för bolag som behöver det och med anledning av våra starka resultat beslutade vi att betala tillbaka stödet.

Varför sade Bravida upp personal istället för att använda sig utav korttidsstödet, som man beviljats?

– Vi anpassar oss till marknaden och gör alltid bedömningen utifrån hur läget ser ut på respektive ort. Vår bransch generellt har tacksamt nog varit relativt förskonad från effekterna av Corona och eventuella uppsägningar bedömer vi beslutats med hänvisning till vår vanliga verksamhet. Vi är ett stort bolag och vi anställer medarbetare när vi ska växa och ibland tvingas vi också dra ned på personal när inte tillväxten är enligt förväntningarna.