2018 ingicks ett entreprenadkontrakt avseende utförande av elinstallationer vid svenska ambassaden i Beijing, Kina, mellan AB Venair (som numera ingår i Bravida Sverige AB) och Emil Lundgren AB.

Kontraktssumman angavs till dryga två miljoner kronor. Enligt kontraktet skulle Emil Lundgrens montörer utföra arbetet åt Venair/Bravida.

Installationsarbeten påbörjades i januari 2020. Under januari och februari 2020 utförde tre av Emil Lundgrens montörer arbeten i Beijing. Montörerna fick därefter, till följd av att covid19 bröt ut i Kina, åka tillbaka till Sverige.

Tvist om kostnader

Covid-utbrottet medförde även att Bravida under våren 2020 hävde entreprenadkontraktet innan entreprenaden var slutförd. Om detta är alla överens.

Det är hur mycket arbete Emil Lundgrens montörer hann utföra och vilka kostnader som ingick i kontraktet tvisten handlar om.

När Bravida hävde kontraktet hade de redan betalat över 1,6 miljoner för utfört arbete.

Men Emil Lundgren menar att Bravida ska betala ytterligare 574 757 kronor.

Kräver mer

Bravida å sin sida menade att de hade betalat mer än vad Emil Lundgren hade rätt till, och har därför rätt till återkrav – på över 600 000 kronor.

Emil Lundgren hävdade att deras montörer hade utfört arbete som de inte fakturerat Bravida för, mer bestämt 673 timmar á 450 kronor, det vill säga drygt 300 000 kronor.

Därutöver kräver Emil Lundgren betalt för projektledning och extra resekostnader, inklusive resväskor och visum.

Även de extra verktyg, som levererades innan montörerna kom på plats, krävde Emil Lundgren betalt för.

Vad domstolen kom fram till

Det hela hamnade i tingsrätten.

Där konstaterade domstolen att Bravida betalat en stor del av kontraktssumman, 1,6 miljoner av de dryga 2 miljoner kronorna och att det är Emil Lundgren som har att bevisa att rätt till ytterligare ersättning föreligger.

Det lyckas inte Emil Lundgren med, menar domstolen, och ogillar företagets yrkande. Istället får Emil Lundgren betala Bravidas rättegångskostnader på 350 000 kronor.