Daniel Lundin var kallad som vittne under rättegången mot Hans Cahling. Det efter att han under sensommaren 2021 kontaktade ekobrottsmyndigheten om företagaren.

– Jag sa att ”jag vill att ni tittar på det här bolaget för att nu börjar vi få nog”. Då fick jag veta att de var i stånd att klämma åt honom. De hade ett jättecase. Så när jag sa att jag hade en massa information om den här personens agerande så blev jag förhörd direkt.

Hans Cahling har använt Skatteverket och andra myndigheter som en bankomat.

Åklagaren

”Använde Skatteverket som en bankomat”

Genom att systematiskt starta nya bolag som töms på pengar och försätta dem i konkurs och därefter flytta över personal och verksamhet till ännu nystartade bolag har Hans Cahling lurat till sig miljonbelopp, främst av staten. Daniel Lundin ger exempel på hur det gått till:

Ett exempel är hur de anställda var tvungna att skriva på skuldebrev för att få ut sin lön. Skulder som senare skulle återbetalas när bolaget hade försatts i konkurs och personalen i stället fick lön genom den statliga lönegarantin.

Ett annat exempel är hur hela montörsstyrkan fick order att kollektivt sjukskriva sig, men ändå fortsätta jobba med lön. När pengarna från Försäkringskassan kom så skulle dessa betalas till bolaget.

Ett tredje exempel är hur personalen fick order att köpa ut material och betala från ett konto, och dagen efter lämna tillbaka samma material och sätta in pengarna på ett annat konto.

Åklagaren beskriver det som att Hans Cahling ”använt Skatteverket och andra myndigheter som en bankomat”.

Skriver bolag på ovetande bekanta

Hans Cahling har drivit näringsverksamhet sedan 1980-talet, huvudsakligen inom el och larminstallation.

2010 dömdes han till fängelse ett år och fyra månader för grovt bedrägeri mot Försäkringskassan, då han hade vilselett myndigheten att felaktigt utbetala ersättning för sjuklön för de anställda han hade då.

Vi har haft väldigt många interna diskussioner huruvida vi ska teckna kollektivavtal med honom eller inte.

Daniel Lundin, ombudsman Elektrikerna

Efter detta har han inte själv stått som formell företrädare för sina bolag. Det har istället hans familjemedlemmar och bekanta gjort, vid flertal tillfällen utan vetskap.

Men Daniel Lundin vittnade under domstolsförhandlingarna om att det inte råder något tvivel om att det var Hans Cahling som var den som drev verksamheten. Detta då det var honom han hade kontakt med i alla fackliga ärenden och som var den som fattade alla beslut i företaget.

Daniel Lundin vittnade även om hur han fått Cahlings bolagsstruktur beskrivet för sig där ena grenen gick till Malta och den andra till Spanien.

– Och det är väl där pengarna hamnat gissar jag.

Tecknat avtal – för att hålla koll

Men han har haft kollektivavtal med Elektrikerförbundet?

– Ja, han har hela tiden tecknat kollektivavtal. Det handlar väl dels om att beställare har krävt det men även att han velat legitimera sin egen verksamhet och verka seriös.

– Vi har haft väldigt många interna diskussioner huruvida vi ska teckna kollektivavtal med honom eller inte, men vi har kommit fram till att det ändå är ett sätt att försöka hålla koll på honom, och kunna hjälpa våra medlemmar, för vi har i stort sett hela tiden haft medlemmar på hans företag.

Alla som opponerar sig vill han göra sig av med, så många av mina förhandlingar har handlat om uppsägningar.

Daniel Lundin, ombudsman Elektrikerna

”Fiskar in” invandrade elektriker

Daniel Lundin berättar att han och hans kollegor visserligen avråder medlemmar att arbeta för Hans Cahling, men att det hela tiden ramlar in nya, ofta invandrade elektriker.

– Flera av dessa har haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och då har Cahling stått där och fiskat in dem. Sedan så ser ju många att det här verkar vara en väldigt osäker arbetsplats så de väljer att gå med i facket. Men vi har inte haft någon klubb eller förtroendevalda på hans företag. Alla som opponerar sig vill han göra sig av med, så många av mina förhandlingar har handlat om uppsägningar.

Fängelse i fyra år

Hans Cahling döms för 28 fall av grovt skattebrott och elva fall av grovt bokföringsbrott. Därutöver döms han för fem fall av grovt bedrägeri.

Enligt tingsrätten ligger den samlade brottslighetens straffvärde på 4,5 års fängelse. Men då Hans Cahling åläggs ett sju års långt näringsförbud, och att han varit häktad i nästan ett års tid, bestäms fängelsestraffet till fyra år.

Redaktionen har varit i kontakt med Hans Cahlings advokat för att höra hur han ställer sig till domen, men har i skrivandets stund ännu inte fått något svar.

Just nu har vi ärenden där seriösa företag både i Stockholm och Göteborg hyr in personal från Hans Karlsson utan att de har förhandlat med oss.

Daniel Lundin, ombudsman Elektrikerna

Finns en som är ännu värre

El-företagaren Hans Cahling har alltså slutligen dömts till ett flerårigt fängelsestraff, men det finns en annan företagare som ställer Cahling i skuggan: Hans Karlsson.

– Vi har alltid kallat Cahling för Hans Karlsson-light, säger Daniel Lundin.

Även Hans Karlsson kör konceptet att ständigt starta företag som han sätter i konkurs. Han hyr oftast ut personal, som han tar betalt för, men som själva inte får betalt.

Målvakter och skriven utomlands

Daniel Lundin berättar att Elektrikerförbundet har flera ärenden på gång som rör Hans Karlsson och hans flertaliga bolag.

– Vi försöker driva in pengar just nu, men det är svårt att komma åt honom. Han använder målvakter och är skriven utomlands. Just nu har vi ärenden där seriösa företag både i Stockholm och Göteborg hyr in personal från Hans Karlsson utan att de har förhandlat med oss.

Han försöker få avtal hela tiden, men alla byggfacken kämpar för att han inte ska få något.

Daniel Lundin, ombudsman Elektrikerna

Får inte kollektivavtal

Till skillnad mot Hans Cahling har Hans Karlssons företag inte kollektivavtal.

– Han försöker få avtal hela tiden, men alla byggfacken kämpar för att han inte ska få något.

Men Cahling tecknade ni med?

– Då har vi koll, vi har medlemmar och kan hävda att det finns regler som företaget måste hålla sig till. När det gäller Hans Karlsson så vet vi oftast inte om att det är hans företag förrän någon medlem hör av sig om att hen inte fått ut sin lön, och har då oftast bara jobbat någon månad. De är aldrig anställda längre än en eller två månader, sedan slutar de eftersom de inte får någon lön.

– Jag skulle önska att alla medlemmar som funderar på att börja på ett företag som inte tillhör de stora seriösa hör av sig till oss och frågar om vi vet vad det är för företag. I många fall kan vi svara på hur seriös företagaren är.

Det senaste företagsnamnet i raden av Hans Karlssons bolag som hamnat på Daniel Lundins bord är: Installations B. EL VVS Ventilation Sverige AB.