Fair Play Bygg har sedan starten 2016 fått in över 1 500 tips om misstänkt brottslighet enbart i Stockholmsregionen. Av dessa har 868 ärenden kunnat lämnas över till myndigheter.

Som följd av detta har 149 företag ålagts tilläggsavgifter på över 100 miljoner kronor. Det här visar organisationens senaste årsrapport.

Majoriteten av tipsen 2021 rörde svart arbetskraft. Många gånger tog arbetstagaren själv kontakt med Fair Play Bygg och berättade om uteblivna löner, arbetsmiljöbrott och illegal arbetskraft.

Politikernas insatser räcker inte

Fair Play Bygg skriver i rapporten att det visserligen är positivt att regering och riksdag har börjat leverera de förändringar som branschen länge krävt, som upprättandet av regionala center mot arbetslivskriminalitet, men att det inte räcker för att stoppa det utbredda fusk och kriminalitet som är ett hot mot hela byggbranschen.

Organisationen menar att även sådant som sekretesslagstiftningen måste förändras så att myndigheter kan samverka och utbyta information på ett effektivt sätt.

Utnyttjas för 20 kronor i timmen

Ur rapporten finns bland annat beskrivet hur europeisk arbetskraft arbetar under dagtid för att ersättas av utomeuropeisk arbetskraft under natten.

I en del fall har arbetskraften från EU/EES-områden förlorat sina jobb till förmån för billigare arbetskraft från länder utanför EU/EES. Ersättningen till dessa arbetare har visats ligga på mellan 20 och 100 kronor i timmen.

Betalar utsatta för svenskt ID

Man beskriver även hur utnyttjade identiteter används i kriminella syften. Ett vanligt upplägg är att kriminella nätverk rekryterar utsatta personer från ett annat land och erbjuder dessa ersättning för att ta sig till Sverige och skapa en svensk identitet.

Personen kommer ofta till Sverige med färja på morgonen och körs sedan till Skatteverket för att där påbörja arbetet med att skapa en svensk identitet. Identiteten används sedan för att skapa mobilt bank-id.

Efter besöket hos Skatteverket fortsätter färden ofta vidare till en eller flera banker för att teckna olika lån. Personen bakom identiteten åker hem redan samma kväll och identiteten lämnas i händerna på kriminella. För detta får personen i fråga omkring 50 euro i betalning.

Den utnyttjade identiteten kan sedan användas som arbetskraft och som representant i styrelsen för olika bolag.

Lovades anställning och bostad

Ett av de ärenden som Fair Play Bygg överlämnat till myndigheter för vidare utredning handlar om tre papperslösa arbetare som berättat att de rekryterats i hemlandet med löfte om fast anställning, bostad och uppehållstillstånd i Sverige.

Två av arbetarna hade bott i Sverige i tre år och den tredje i två år när Fair Play Bygg kom i kontakt med dem.

Under åren i Sverige hade arbetarna arbetat för samma företag. Samtliga avlönades svart, arbetade långa timmar, ibland 12 timmarspass med bland annat asbestsanering och bilning, i privata kläder, helt utan rätt skyddsutrustning.

Detta är Fair Play Bygg

Fair Play Bygg drivs av Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening. Syftet är att skapa sunda och trygga arbetsplatser där företagen kan konkurrera på lika villkor.  

Byggbranschen mest utsatt

Arbetslivskriminalitet är ett stort problem i Sverige. Den bransch som enligt myndigheterna är mest utsatt och riskerar ge störst samhällsskada är byggbranschen.

Branschens omsättning är hög, nästan 900 miljarder exklusive moms 2019 enligt SCB. Sveriges samlade BNP uppgick förra året till 5 383 miljarder. 

Källa: Fair Play Bygg