Elsäkerhetsverket gör vad de kan för att säkerställa ordningen i branschen.

Under våren har Förvaltningsrätten i Karlstad dömt tre solelsföretag att betala 50 000 kronor i vite vardera för att ha brutit mot elsäkerhetslagen. Något som tidningen Elinstallatören var först med att uppmärksamma.

Elektrikerförbundets ombudsman Sven Höckert har under flera år varnat för just detta, att konsumenterna riskerar att få solelsanläggningar som inte uppfyller kraven i lagstiftningen.

– Det poppar ju upp fler och fler företag. Även fast vi ha haft lagstiftningen i tre år så är det fortfarande jättemånga företag som inte verkar ha koll på att det krävs behörighet att montera, koppla in och förlägga uppe på taken, säger han.

Redan 2017 slog försäkringsbolaget Länsförsäkringar och Elektrikerförbundet larm om felaktigt installerade solceller.

Jag skulle tippa på att minst tio-femton procent inte har behörighet för det de är uppe på taken och gör i dag. Minst.

Sven Höckert, Elektrikerna

Länsförsäkringar varnade för att om installationen varit felaktig kan det hända att försäkringstagaren blir utan försäkringspengar vid en eventuell brand.

Från Elektrikerförbundet var det Sven Höckert som uttalade sig.

– Både solcellsanläggningar och tak kan i värsta fall bli strömförande, sa han då till Sveriges radio och tillade:

– Om det går upp någon person som ska skotta snö på taket eller om sotaren kommer dit och ska sota och taket är spänningsförande så är risken stor att han får sig en stöt så att han ligger nedanför taket sedan.

De tre aktuella företagen som nu dömts till vite har alla fått flertalet påpekanden från Elsäkerhetsverket om att följa regelverket, men inte hörsammat påstötandena.

Ett av företagen var registrerat hos Elsäkerhetsverket, men egenkontrollprogrammet uppfyllde inte de gällande kraven. De båda andra företagen var inte ens registrerade hos myndigheten.

Det första företaget, som trots allt var registrerade hos myndigheten, uppfyllde inte kraven för egenkontrollprogram.

Elsäkerhetsverket informerade företaget den 2 april 2020 om vad ett egenkontrollprogram minst måste innehålla, men då ingen beskrivning av företagets program kommit in beslutade Elsäkerhetsverket senare samma månad om att förelägga företaget med vite.

Företaget hade vid förhandlingarna i Förvaltningsrätten ännu inte skickat in sitt egenkontrollprogram.

Även fast vi ha haft lagstiftningen i tre år så är det fortfarande jättemånga företag som inte verkar ha koll på att det krävs behörighet att montera, koppla in och förlägga uppe på taken.

Sven Höckert, Elektrikerna

På sin hemsida skriver företaget:

”Vi installerar din solcellsanläggning med ett team som består av en certifierad solcellsinstallatör, en behörig elektriker samt kom­pet­enta tak­montörer.

När installationen är färdigställd testar vi anläggningen mycket noggrant för att försäkra oss om att alla komponenter fungerar tillsammans och att allting blivit som du tänkt dig.”

Det andra företaget informerades redan hösten 2019 av Elsäkerhetsverket om hur gällande regelverk såg ut, företaget svarade att de behövdes ytterligare några veckor för att utreda frågan.

Då någon återkoppling inte skedde förelade Elsäkerhetsverket i januari 2020 företaget med vite. Vid rättegången i Förvaltningsrätten i våras hade företaget ännu inte registrerat sig.

Under förhandlingarna i förvaltningsrätten uppgav företaget att de haft personella bekymmer, vilket drabbat kommunikationen mellan företaget och Elsäkerhetsverket.

Samtidigt uppgav företaget att de samarbetar med en större elfirma som ansvarar för elinstallationerna i solcellsanläggningarna.

Rätten tog dock ingen hänsyn till detta, då även de moment som företaget gör innan elen kopplas in är att betrakta som elinstallationsarbete.

Företaget skriver på sin hemsida:

”Vi har sammanlagt installerat tusentals solpaneler hos både företag och privatpersoner, vilket borgar för er trygghet som kund i form av lång och bred erfarenhet inom solcellsområdet!”

Förhoppningsvis kommer det fram ännu mer så vi får ordning och reda.

Sven Höckert, Elektrikerna

Det tredje företaget hade inte heller de registrerat sig hos Elsäkerhetsverket, trots att de hade som verksamhet att installera solceller.

I januari 2020 uppmanade myndigheten företaget att registrera sig. En uppmaning som inte hörsammades. I mars samma år beslöt Elsäkerhetsverket att förelägga företaget med vite.

Företaget lovade då att snarast följa föreläggandet, men hade vid förhandlingarna i Förvaltningsrätten ännu inte anmält sig till företagsregistret, än mindre skickat in sitt egenkontrollprogram.

En konkurs mot företaget inleddes i februari i år.

Att tre solelsföretag nu dömts till att betala vite är något som Sven Höckert menar är ett resultat av att Elsäkerhetsverket lyssnat på branschen.

– Förhoppningsvis kommer det fram ännu mer så vi får ordning och reda.

Finns det ett mörkertal?

– Jag skulle tippa på att minst tio-femton procent inte har behörighet för det de är uppe på taken och gör i dag. Minst.

Regelverket

Alla företag som arbetar med elinstallationer på andras anläggningar ska vara anmälda till Elsäkerhetsverkets företagsregister.

Ett elinstallationsföretag ska utöva egenkontroll över arbetet enligt ett egenkontrollprogram som säkerställer att elinstallationsarbete utförs enligt de krav som gäller.