Det hörde av sig en läsare till redaktionen. Mannen, som arbetat som elektriker i över 50 år innan pensioneringen, hade fått höra av en elgrossist att solscellsanläggningar kunde få jordfelsbrytare att sluta fungera.

Nu ville han att tidningen skulle grotta i problemet. 

– Jag tycker att man bör uppmärksamma installatörer och kunder på detta. Jag har tre grannar runt omkring mig som har satt upp solfångare, och det blir en stor kostnad för mig att köpa en ny jordfelsbrytare, sade mannen. 

Fredrik Byström Sjödin är expert på installationsteknik och elsäkerhet vid Installatörsföretagen. Han är väl medveten om problemet med att solcellsanläggningar kan slå ut jordfelsbrytare. 

Det här hade kanske inte varit något problem, om det inte vore en sådan viktig produkt. En jordfelsbrytare måste bara fungera.

Fredrik Byström Sjödin, Installatörsföretagen

– Det här blev jag varse för ett drygt år sedan, när jag satt med i en arbetsgrupp som höll på att ta fram en ny handbok för installationer i lantbruk.

En rad hus med solpaneler på taken

Solceller, solpaneler och solenergi

Granskning: Farliga brister i var tredje sol­cells­anlägg­ning

Nyheter

– Då tog försäkringsbranschen upp att de absolut ville ha en bättre form av jordfelsbrytare i lantbruk på grund av just rädslan för att solceller och elbilar kan störa ut de jordfelsbrytare som vi har i dag, som heter typ A.

Den vanliga jordfelsbrytaren, typ A, är byggd så att den tål en likströmskomponent på sex milliampere utan att störas, men blir det över det så kan den sluta fungera.

Något som kan ske på grund av solcellsanläggningar.

Än allvarligare är att jordfelsbrytaren då fastnar i till-läge, den slår alltså inte ifrån. 

– Det vore på ett vis bättre om den hade reagerat på så sätt att den slår av hela tiden, eller brinner upp. Men man märker ingenting förrän det är för sent. Det här hade kanske inte varit något problem, om det inte vore en sådan viktig produkt. En jordfelsbrytare måste bara fungera, säger Fredrik Byström Sjödin.

Vi vill att elektrikerna som kommer till grossisten ska plocka åt sig en typ B istället för typ A.

Fredrik Byström Sjödin, Installatörsföretagen

På grund av det nu upptäckta problemet har Installatörsföretagen initierat en utredning som ska reda ut riskerna och sambandet mellan solcellsanläggningar och jordfelsbrytare.

Det svenska elnätet

Supratoner – spökar det i elnätet?

Reportage

Utredningen ska vara klar och presenteras under året. 

– En enda solcellsanläggning kanske inte slår ut en jordfelsbrytare, men om vi får flera tusen kan det bli ett bekymmer. Och problemet är att vi kommer att få väldigt många solcellsanläggningar i Sverige, och vi kommer att få väldigt många elbilar. Det är samma problem där.  

Vad kan en vanlig privatperson göra?

– Installera en jordfelsbrytare av typ B. Den är dyrare, men tål likströmskomponenter mycket bättre. Det handlar om ett teknikskifte. Vi vill att elektrikerna som kommer till grossisten ska plocka åt sig en typ B istället för typ A. 

Fredrik Byström Sjödin vill även lyfta ett annat problem med solcellsanläggningar: De kan störa ut radiotrafiken. 

Du smackar upp några solcellspaneler, du kopplar ihop några sladdar med snabbkopplingsdon, vad kan gå fel?

Fredrik Byström Sjödin, Installatörsföretagen

– Det är elektroniken i solcellsanläggningarna som kan störa ut sådant som gsm-telefoner, och räddningstjänstens och försvarets kommunikation. Vilket är ett allvarligt samhällsproblem. 

Personer arbetar med solpaneler på tak, monterat invid en samling varningsskyltar

Solceller, solpaneler och solenergi

Varningen: Felaktigt installerade solceller kan vara livsfarliga

Nyheter

I de fallen handlar det främst om felaktiga installationer. 

– Man kan förledas att tro att den här installationen på taket inte kräver någon särskild kompetens. Du smackar upp några solcellspaneler, du kopplar ihop några sladdar med snabbkopplingsdon, vad kan gå fel? Men det är inte så enkelt, det krävs speciell kompetens för den här typen av jobb. Och det är därför myndigheterna, staten och samhället har sagt att det här ska utföras av elinstallationsföretag, för de kan det här. 

Men när det handlar om funktionen hos jordfelsbrytare hjälper inte ens installatörens kompetens. 

– När det gäller installation av solceller så kan du göra det helt felfritt och perfekt, och ändå kan du slå ut jordfelsbrytaren hos grannen. Det är det som är så läskigt, säger Fredrik Byström Sjödin. 

Så här funkar det:

En solcellsanläggning drivs av likström, en växelriktare omvandlar sedan likströmmen till växelström, och växelströmmen går sedan ut på elnätet.

Växelriktaren tillverkar en växelström på elektronisk väg, som inte är helt ren. Det blir ”skräp” ut på nätet, övertoner, eller likströmskomponenter.

De här komponenterna kan i värsta fall störa ut annan utrustning, som radioapparater och mikrovågsugnar, men det kan även vara jordfelsbrytare som slutar fungera. 

Våra vanliga jordfelsbrytare av typ A klarar inte mer än sex milliampere likströmskomponent utan att störas.

I den standard som getts ut för solcellsinstallationer uppges att om jordfelsbrytare installeras så ska den vara av typ B om inte installationen skyddas av någon annan utrustning som kan detektera likströmskomponenter.