Sofie Bergsten på ett tak

”Man kan likställa det här med att sätta upp paneler på sitt eget tak. Skillnaden är att vi gör detta i gemensam regi”, säger Sofie Bergsten, projektledare på Falu Energi & Vatten.

Hos Falu Energi & Vatten växer Dalarnas största solcellsanläggning upp.

Synlig från Hanröleden med sina 885 paneler ska den inom kort leverera förnybar el till faluborna. 

– Att vi nu kan utveckla vårt energisystem och använda pelletsladornas tak till solels-produktion känns fantastiskt. Vi ökar den förnybara elen som produceras i Falun och erbjuder alla våra kunder att bli en del av detta. Från början är idéen en politiskt inkommen motion, säger Sofie Bergsten som är projektledare och civilingenjör energisystem på Falu Energi & Vatten.

Oavsett vad man har för förutsättningar så kan man nu bli egen solelproducent genom denna gemensamma anläggning.

Sofie Bergsten, projektledare Falu Energi & Vatten

Vi beger oss 18 meter upp i trapptornet. Undertecknad på darriga ben. Utsikten är i alla fall oslagbar.

– 500 paneler på den norra byggnaden och 385 på den södra. Totalt 1500 kvadratmeter solceller med en effekt på 252 kilowatt, berättar Sofie.

Falun tar nu över förstaplatsen när man färdigställer den största solelanläggningen i länet. Tidigare fanns den största i Ludvika med en anläggning som levererar 180 kilowatt.

Kunder som ansluter sig till ”Solel för alla” kommer kunna bli sin egen solelproducent. 

– Man kanske bor i lägenhet eller har ett tak i fel riktning. Man kanske har en plånbok som inte klarar den större investeringen som en egen anläggning kräver. Eller om man planerar för en egen investering men först om några år. Oavsett vad man har för förutsättningar så kan man nu bli egen solelproducent genom denna gemensamma anläggning. Man kan likställa det här med att sätta upp paneler på sitt eget tak. Skillnaden är att vi gör detta i gemensam regi, säger Sofie Bergsten.

Överblicksbild över anläggningen

Det var inte självklart att solelanläggningen skulle hamna på taken till pelletsladorna. Flertalet alternativ har utretts. Fördelar såsom närhet och exponering mot Falun och att den stora takytan kunde rymma en så pass stor anläggning fällde avgörandet.

En hög med träflis

Träflisen som förvaras på ytan utanför lagerbyggnaderna omvandlas blir el och fjärrvärme i företagets kraftvärmeverk.

Anläggningen kommer att ägas och drivas av Falu Energi & Vatten. 

Förutom att det blir en kvalitetssäkring så blir det kostnadseffektivt och medför en enkelhet för kunderna.

– Anläggningen ligger centralt så den kopplar direkt till förbrukningen i Falun. De falubor som ansluter sig till ”Solel för alla” kommer att få tillgodogöra sig produktionen från ”sina” paneler. Koppla den direkt in i sin vardag. Att man känner ”nu står jag här och lagar mat med min egen solel”. 

I slutet på april kommer anläggningen att stå klar och i samband med det så kommer man lansera och informera om ”Solel för alla”.

– Man kommer som kund att bidra till en hållbar utveckling och att mer förnybar energi produceras lokalt, säger Sofie.

Det var inte självklart att solelanläggningen skulle hamna på taken till pelletsladorna, utan flertalet alternativ har utretts. 

Anläggningen utifrån, med solcellspaneler

Anläggningen ska stå färdig i slutet på april. De sista solpanelerna åker hiss upp till taket på pelletsladorna.

Överblicksbild över anläggningen och flishögarna

Det var inte självklart att solelanläggningen skulle hamna på taken till pelletsladorna. Flertalet alternativ har utretts. Fördelar såsom närhet och exponering mot Falun och att den stora takytan kunde rymma en så pass stor anläggning fällde avgörandet.

Att anläggningen placeras just här har många fördelar, såsom närhet och exponering mot Falun och att den stora takytan kunde rymma en så pass stor anläggning.

En annan fördel är närheten till driftövervakning och att den ligger högt och fritt från skuggor.

Vad har det kostat?

– Det blev en väldigt lyckad upphandling. Konkurrensutsatt såklart. Entreprenadkostnaden hamnade på 8 500 kronor per kilowatt vilket är ett riktigt bra pris för en solanläggning. Till totalkalkylen tillkommer kostnader för nätanslutning, kringutrustning, intern arbetstid, administration med mera, säger Sofie Bergsten.

Invigningen av den nya solelsanläggningen kommer med anledning av pandemin att livesändas digitalt.

Fakta:

Falu Energi & Vatten tillverkar pellets som lagras i de två stora byggnaderna som ligger utmed Hanröleden. Pellets som säljs vidare till större grossister och företag. 

Träflisen som förvaras på ytan utanför lagerbyggnaderna omvandlas däremot till el och fjärrvärme i företagets kraftvärmeverk.

2012 uppfördes de två lagerbyggnaderna. Året därpå fick Falu Energi & Vatten pris för ”Världens bästa energisystem”.

Något som till stor del berodde på att man använde sig av spillvärmen under sommaren i tillverkningsprocessen av pellets. 

Mer information om ”Solel för alla” finns på fev.se/sol.

Växelriktare

Kablarna med elen som produceras på taken går ner i växelriktarna. Där omvandlas likström till växelström.

Överblicksbild över ett tak

Totalt 1500 kvadratmeter solceller med en effekt på 252 kilowatt. Solpanelerna är självrengörande och har en livslängd på 30 år och mer därtill.

Sofie Bergsten på ett tak
”Att vi nu kan utveckla vårt energisystem och använda pelletsladornas tak till solelsproduktion känns fantastiskt”, säger Sofie Bergsten, projektledare på Falu Energi & Vatten.