Jonas Bengtsson är elinspektören som står bakom tillsynsprojektet ”Solel” där 42 elinstallationsföretag och anläggningar granskats.

Dels kontrollerades företagens dokumentation och egenkontrollprogram och dels anläggningarnas elsäkerhet. 

Resultatet var nedslående. En tredjedel av de anställda kände inte till det egenkontrollprogram de arbetade under, 35 procent av företagen hade ingen egenkontroll alls.

Hälften av anläggningarna saknade helt provningsdokumentation. 

Vi pratar om anläggningar som ska sitta där i 25-30 år och då vet varje seriös elektriker hur det ska se ut.

Jonas Bengtsson, elinspektör Elsäkerhetsverket

Installationsmässigt hittades massor av slarv och mer än hälften av företagen hade inte alls uppmärksammat EMC-problematik varken material- eller installationsmässigt. 

En rad hus med solpaneler på taken

Solceller, solpaneler och solenergi

Granskning: Farliga brister i var tredje sol­cells­anlägg­ning

Nyheter

Vad var mest anmärkningsvärt anser du?

– Det är förläggning av kablaget där kablar ligger lösa eller över vassa kanter. Vi pratar om anläggningar som ska sitta där i 25-30 år och då vet varje seriös elektriker hur det ska se ut. Därtill märkning och dokumentation… Överhuvudtaget, menar Jonas Bengtsson.

Problemet har uppmärksammats på flera håll, inte minst i konsumentprogram i TV, och den växande solcellsbranschen har liknats vid vilda västern på sina håll. 

Det är många nya företag, tak- och byggföretag, utan rötter i elbranschen men som knutit till sig en elektriker.

Jonas Bengtsson, elinspektör Elsäkerhetsverket

– Vi får en del samtal av anläggningsägare redan idag och är rädda att de ska öka när anläggningarna börjar bli äldre.

Solceller, solpaneler och solenergi

Solceller kan slå ut jord­fels­bryta­ren: ”Man märker inget förrän det är för sent”

Nyheter

En orsak till situationen är att elbranschen inte var med på solcellståget från början. 

– Det är många nya företag, tak- och byggföretag, utan rötter i elbranschen men som knutit till sig en elektriker. Det behöver inte vara fel, men de måste ju prata ihop sig. Det är elinstallationsreglerna och tillverkarnas anvisningar som gäller, säger han.

– Vi vill informera om det här och vill att bransch, beställare och innehavare tar sitt ansvar.

Hela rapporten finns på Elsäkerhetsverkets hemsida