Elkonsulten Örjan Borgström har skrivit en ny handbok om solcellsanläggningar och hur de ska installeras. 

2019 byggdes cirka 19 000 nya anläggningar som genererar solel i Sverige och ökningstakten fortsätter uppåt.

Samtidigt har många problem med felaktiga installationer uppdagats, både kring mer eller mindre seriösa företagare och deras anläggningar, men också hur regelverken ska tolkas. 

Förläggningen av strängkablarna från takets paneler är ett av flera ”heta” ämnen som diskuteras och tolkas inom branschen – och även av besiktningsmän.

Fel med DC-frånskiljaren är absolut outstanding som brandorsak. Antingen fel typ eller felmonterad.

Örjan Borgström, elkonsult

Vissa försäkringsbolag har också lagt sig i och krävt att kabeln förläggs separat – plus respektive minus i rör – för att undvika brandfarliga kortslutningar.

Samtidigt kommer larm om att en uppdelad DC-slinga likt en ”antenn” förstärker EMC-störningar. 

Örjan Borgström ställde frågan direkt i Svensk Elstandards kommitté som handhar TK 64 ”Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock” – en kommitté där han för övrigt själv sitter med.

– Ja, hur skulle vi tolka standarden? Svaret jag fick var att de ska ligga ihop, men de ska hållas åtskilda med rätt material. Det vill säga använd rätt kabel, till exempel mantlade enledarkablar. Då tål de att tvinnas, säger Örjan Borgström.

Örjan Borgström
Örjan Borgström, Elkonsult.

Rätt kabel, rätt förlagd ska inte ge upphov till kortslutning, och EMC-effekten minskar när kablaget ligger tätt. Det är grundförutsättningen, punkt slut! (?).

Till detta kommer förstås reglerna i SS436 40 00 kap 522 om förläggning gällande skav, sol och vind och gnagarskydd. Det kan också finnas kompletterande krav utöver standarden – exempelvis i lantbrukets ekonomibyggnader (se fotnot).

En annan punkt Örjan Borgström pekar på efter sitt arbete med boken är vikten av rätt brytare/frånskiljare; AC för AC och DC för DC.

– Vi har sett en del tokiga exempel och det här måste bli rätt. Fel med DC-frånskiljaren är absolut outstanding som brandorsak. Antingen fel typ eller felmonterad, säger han.

Röda och blå kablar längs en stege

Ett tak med ledningar från solpaneler

Fotnot

Lantbrukets Brandskyddskommitté har kompletterande krav utöver standarden. Dessa gäller för ekonomibyggnader på grund av de speciella förhållanden som råder där.

Örjan Borgström verkar inom SEK, Svensk Elstandard, och boken som refereras till är SEK Handbok 457 – Solceller – Råd och regler för elinstallationen.