Tommy Borg framför en husfasad

Tommy Borg från Källtorp var en av de första som anslöt sig till ”Solel för alla”. I dag är han sin egen solelsproducent.

Den 1 juli öppnade Falu Energi & Vatten upp för kunder att teckna avtal. 42 falubor/familjer har hittills anslutit sig till ”Solel för alla”

Tommy Borg, som bor med sin familj i en villa i Källtorp, var en av de första som skrev på. I dag är han sin egen solels-producent.

Sofie Bergsten på ett tak

På arbetsplatsen

I Falun kan snart alla dra el från solen

Reportage

– Avtalet var bra och jag gillar upplägget. Jag är intresserad av ny teknik, hur solel fungerar och hur mycket man kan producera. Och det gagnar både samhället och mig själv. 

Hållbar utveckling alltså?

– Vi konsumenter måste bry oss om framtiden. Alla måste bidra. 

Hur är känslan när du sätter på kaffebryggaren hemma?

– När det är soligt så producerar vi solel och när det regnar så är det bra för vattendammarna. Bra både för naturen och för mig. Det är så tankarna går, säger Tommy Borg.

Kunderna kan följa hur mycket som produceras varje timme, dag och månad på Falu Energi & Vattens hemsida. 

Tommy Borg och Per Magnusson utomhus
Per Magnusson, produktchef el på Falu Energi & Vatten och Tommy Borg utanför solelanläggningen på Ingarvet.

– Är det mulet och det sedan spricker upp så ser man att det sticker iväg, säger Tommy Borg.

Han ser fördelar med att inte behöva sätta upp en anläggning hemma med stora investeringar som följd.

– Jag tar ingen ekonomisk risk. Sedan är det ett kommunalt bolag. Det jag betalar in i avgift går inte till någon aktör som tar det som vinst utan det ger istället Falu Energi & Vatten en möjlighet att återinvestera i nya projekt. 

Dalarnas största solelanläggning finns på Ingarvet i Falun och ligger på taken till Falu Energi & Vattens pelletslador. Totalt 885 paneler på en yta av 1500 kvadratmeter.

Den ägs och förvaltas också av Falu Energi & Vatten. Kvalitetssäkrat, kostnadseffektivt och med en enkelhet för kunderna, menar man.

Idén är från början en politiskt inkommen motion; ”Bygg en solpark som allmänheten får ta del av.”

– Anläggningen driftsattes i mitten av maj, berättar Per Magnusson, produktchef el på Falu Energi & Vatten. 

Per Magnusson framför en röd byggnad
Per Magnusson, produktchef el på Falu Energi & Vatten.

Och juni månad blev bättre än vad man hade kunnat hoppas på.

– Vi har räknat med 200 000 kilowattimmar (kWh) på ett år. Under juni månad fick vi in 42 365 kwh. Det täcker årsförbrukningen för åtta villor.

I avtalet kan man välja 2, 5 eller 10 paneler. Kontraktstiden är tre år. Rabatt ges vid nytecknande efter att avtalstiden löpt ut.

Den som är ansluten till ”Solel för alla” får tillgodogöra sig produktionen från ”sina” paneler.

Producerar kunden mer solel än vad som förbrukas kommer det att synas som ett avdrag på elhandelsfakturan.

– Själv har jag ett paket med 5 stycken paneler. Det räcker till förbrukningen i mitt kök under ett år, säger Per Magnusson.

De olika avtalen som kan tecknas

  • Sol i lamporna: 2 paneler, beräknad årsproduktion 450 kWh. 
  • Sol i köket: 5 paneler, beräknad årsproduktion 1 125 kWh.
  • Sol i hemmet: 10 paneler, beräknad årsproduktion 2 250 kWh.

Företag kan också ansluta sig till ”Solel för alla”.

Läs mer på https://fev.se/sol