En tidigare chef på Bravida sade upp sig själv i juni 2020 och började arbeta hos en konkurrent. Där fick han en ledande position.

Därefter försökte han få tidigare kollegor på Bravida att gå över till den nya arbetsgivaren, något som lyckades i flera fall.

Avtal om lojalitetsplikt

Det här fick Bravida att reagera. Detta då den tidigare chefen under sin tid på Bravida skrivit på avtal om lojalitetsplikt mot Bravida som dels innebar att under en tidsbegränsning inte arbeta för konkurrerande företag, dels att avstå från att värva anställda eller kunder till ett konkurrerande företag.

Avtalet slog fast att skulle den tidigare chefen bryta mot detta skulle han bli skyldig att betala ett vite om sex månadslöner, vilket i chefens fall uppgick till 360 000 kronor. Våren 2021 stämde Bravida den tidigare chefen på denna summa i Skaraborgs tingsrätt.

Påkallade aldrig förhandling

Men den tidigare chefen menade att han inte alls var skyldig att betala vite. Detta då Bravida inte påkallat någon förhandling med hans arbetstagarorganisation. I detta fall Ledarna.

I det gällande kollektivavtalet anges att förhandling ska påkallas senast fyra månader efter det att arbetsgivarparten får kännedom om ett aktuellt avtalsbrott. Det skedde inte, därför menade den tidigare chefen att han inte var skyldig att betala vitet.

Avgjort i tingsrätten

Det hela avgjordes i tingsrätten i slutet av juni i år. Rätten gick på den tidigare chefens linje.  

Då Bravida inte påkallat någon förhandling med den tidigare chefens fackförbund och det nu tagit mer än fyra månader sedan Bravida fick kännedom om avtalsbrottet är anspråket preskriberat, och stämningen ogillas.

Bravida får även betala den tidigare chefens rättegångskostnader på 280 000 kronor.