När jag i senaste Elektrikern läste om den oseriöse arbetsgivaren Hans Karlssons behandling av SEF-medlemmen Stig-Åke Lundell kunde jag konstatera att Elektrikerna använde sig utav inkassolinjen som metod, såvitt jag kan förstå helt exemplariskt. Men det är en dyr metod, som ibland lyckas, och ibland inte.

Min undran är varför Elektrikerna inte istället använder indrivningsblockad som metod? De är dock inte ensamma om att inte använda metoden.

Sedan den statliga lönegarantin vid konkurs infördes har många fackförbund glömt bort att använda sig av indrivningsblockaden. Det är synd, för ofta ger en väl genomförd indrivningsblockad både billigare, snabbare och bättre resultat än fackets inkassoverksamhet och hantering av lönegarantin.

Obetalda löner är ett problem

Obetalda löner är ett gammalt problem för arbetare. Numera använder facken samhällets och lagens resurser i form av betalningsanmaning, delgivning ofta med delgivningsservice och i sista hand stämning till domstol som redskap.

Så var det inte förr. Då satte sig arbetarna helt enkelt ned och lät bli att utföra arbete förrän de fått sin förfallna lön. Om arbetet då övergick till en ny arbetsgivare till exempel på grund av konkurs, följde blockaden med mot den nya arbetsgivaren, tills arbetarna fått sin lön.

Förr satte sig arbetarna helt enkelt ned och lät bli att utföra arbete tills de fått sin förfallna lön.

Det är den här metoden som kallas för indrivningsblockad och har gamla anor inom framför allt anläggnings- och byggbranschen. Den regleras numer i lag: 41 § st 3 medbestämmandelagen.

”Första stycket hindrar inte arbetstagare att delta i en blockad som har beslutats av en arbetstagarorganisation i behörig ordning och som har till ändamål att utverka betalning av klar och förfallen fordran på lön eller på någon annan ersättning för utfört arbete (indrivningsblockad). En sådan stridsåtgärd är inte olovlig.”

Gammal juridisk princip

Indrivningsblockaden bygger på en urgammal juridisk princip. Arbetaren ställer sin arbetskraft till förfogande och ska för det erhålla ersättning bland annat i form av lön.

Får den ena parten inte sin avtalsenliga rätt, i det här fallet lön, har hen rätt att innehålla sin prestation: arbetet. Indrivningsblockad är när arbetarna kollektivt lägger ned arbetet för att de inte fått klar och förfallen lön. Klar innebär att fordran inte får vara tvistig, och förfallen att löneutbetalningsdatumet passerats.

Indrivningsblockad är när arbetarna kollektivt lägger ned arbetet för att de inte fått klar och förfallen lön.

Att utlösa en indrivningsblockad är i motsats till vanliga stridsåtgärder enkelt. Det krävs ingen varseltid utan blockaden kan träda i kraft omedelbart. Det behövs inte heller krångliga delgivningar utan det räcker med att varsel i ett vanligt brev som till exempel lämnas till arbetsledningen på platsen eller på kontoret och i ett mejl till arbetgivarorganisationen.

Varför använder då facken inte indrivningsblockaden utan i stället en ofta dyr långsam juridisk metod, inkassoförfarandet?

Lönegaranti kräver konkurs

Rätten till lönegaranti vid konkurs har funnits sedan 1971. Sedan den infördes har många fack glömt bort att använda sig av indrivningsblockaden.

Men eftersom lönegarantin kräver att företaget är i konkurs får facket nu dessutom ofta förutom själva inkassoförfarandet även stå för det dryga och ofta kostsamma arbetet med att sätta företaget i konkurs.

Därför är det synd att indrivningsblockaden inte används. Ofta ger en väl genomförd indrivningsblockad både billigare, snabbare och bättre resultat än inkassoverksamhet.

Ofta ger en väl genomförd indrivningsblockad både billigare, snabbare och bättre resultat än inkassoverksamhet.

Så nästa gång som elektriker inte får sin lön i rätt tid, fundera som facklig representant på indrivningsblockad. Själv kan du inte göra något, det är alltid facket centralt som måste besluta om indrivningsblockad.

En sak att fundera över: varför inte ordna en kurs i konsten att driva en indrivningsblockad? Det finns säkert ett antal pensionerade ombudsmän som sitter på värdefulla kunskaper som de gärna delar med sig av. Och dyra jurister är det ju skönt att slippa betala för när facket kan göra jobbet själv.