Att Elektrikernas avtal motats bort av Tingvalla-Bros avtal är helt enligt arbetsgivarens intentioner, menar Junesjö.  

– Nu är man helt prisgiven åt gula fackföreningar. Vilket det här facket är, de är ett rent verktyg för arbetsgivaren. Och det kan man se om man läser det kollektivavtal de har slutit med företaget, det är inte gjort av några amatörer, utan mycket skickligt skrivet avtal av duktiga arbetsrättsjurister på arbetsgivarsidan som säkert kostat ganska mycket pengar.

– Jag tror inte att den här gula fackföreningen har haft resurser till detta, utan att det är företaget, som har miljardomsättning, som har kostat på det här, säger Kurt Junesjö. 

Kurt Junesjö har tagit del utav Tingvalla-Bros kollektivavtal med Svea Solar och jämfört det med Elektrikernas avtal.

De företag som är bundna av Installationsavtalet kommer inte att kunna ge lika förmånliga anbud som det här företaget. Så på sikt innebär det här en stor risk för lönedumpning i branschen.

Kurt Junesjö, arbetsrättsexpert

Det förra har enligt Junesjö bland annat sämre villkor när det gäller övertid, arbetstid och restid. Men framförallt handlar det om det som inte står i Tingvalla-Bros avtal. 

– Elektrikerförbundet har varit väldigt duktiga på att inskränka arbetsgivarnas paragraf 32-möjligheter. Det vill säga arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet. Om ett villkor inte finns reglerat i ett avtal har arbetsgivarna fri beslutanderätt i den delen. Det är något som Elektrikerförbundet i många fall har lyckats inskränka, inte minst när det gäller arbetsmiljön, i Installationsavtalet finns en mängd såda inskränkningar. Alla dessa inskränkningar är borttagna i Tingvalla-Bros avtal.

Nu säger Kurt Junesjö att den svenska modellen, som vi varit vana att se den, är hotad. 

– I det här fallet handlar det om ett företag som har miljardomsättning och som kommer att få konkurrensfördelar. De företag som är bundna av Installationsavtalet kommer inte att kunna ge lika förmånliga anbud som det här företaget. Så på sikt innebär det här en stor risk för lönedumpning i branschen. 

Du var ju ganska kritisk mot att LO-förbunden gick med på den här förändringen i strejkrätten?

– Ganska kritisk är väl i underkant, eftersom jag i två års tid for runt som en handelsresande i Sverige för att motarbeta det här. När jag tog upp det här med gula fackföreningar så skrattade folk åt mig och sa att jag målade fan på väggen, och att ”vi har inga gula fackföreningar i Sverige”. Men detta är ju ett sätt att odla gula fackföreningar. 

När Hamnarbetarförbundet slöt sitt avtal med arbetsgivarparten sa ju flera förbund att ’nu kan vi ju dra tillbaka det här förslaget’, men tåget hade börjat rulla.

Kurt Junesjö, arbetsrättsexpert

– Jag tycker det är otroligt sorgligt, det har varit en slags kapitulation av den svenska arbetarrörelsen. Fackföreningsrörelsen har tappat sitt viktigaste verktyg för att förhindra lönedumping, nämligen strejken. 

Tror du att lagändringen kom till så lätt på grund av att Hamnarbetarförbundet är ett rött skynke för LO?

– Man måste ju kunna tänka, även om det är ett fackförbund man inte gillar. Men jag tror att det mest handlade om okunskap och brist på sunt bondförnuft, man litade på sina jurister.

– När Hamnarbetarförbundet slöt sitt avtal med arbetsgivarparten i mars 2019 så sa ju flera förbund att ”nu kan vi ju dra tillbaka det här förslaget”, men tåget hade börjat rulla och det var redan försent. 

Ett stiliserat gult frågetecken
Vad är en gul fackförening?

En gul fackförening brukar förklaras som ett fack som helt eller till viss del styrs och kontrolleras av arbetsgivaren, bland annat i syfte att förhindra strejker och begränsa arbetarnas inflytande.

Bild: Chris Smedbakken