Det var tidningen Arbetaren som först uppmärksammade fallet. Till Elektrikern säger ombudsman Patrik Ericsson:

– Det handlar om ett liknande koncept som Verisure har ägnat sig åt. 

I fallet med Verisure handlar det om att företaget tecknat avtal med Elektrikerförbundet, men tydligt uttrycker att de inte tänker följa det.

Istället tillämpar de Unionens tjänstemannaavtal på de anställda larminstallatörerna.

I fallet med Svea Solar är det dock inte Unionen som har det andra kollektivavtalet för installatörerna på företaget, utan det för allmänheten ganska okända facket Tingvalla-Bro. 

Vi har fått till svar att de inte tillämpar vårt avtal, utan att det är avtalet med Tingvalla-Bro som gäller, och det har de valt för att det är en ’större flexibilitet’ i deras avtal.

Patrik Ericsson, ombudsman Elektrikerna

Bakgrunden är denna: Redan 2017 inledde Elektrikerförbundet försöken att teckna kollektivavtal med Svea Solar. Diskussionerna intensifierades 2019 och blev allt skarpare.

I januari 2020 tecknade företaget istället kollektivavtal med Tingvalla-Bro fackförening, ett fack som av arbetsrättsexperter brukar kallas ett ”gult fack” (se ruta nedan).

Ett stiliserat gult frågetecken
Vad är en gul fackförening?

En gul fackförening brukar förklaras som ett fack som helt eller till viss del styrs och kontrolleras av arbetsgivaren, bland annat i syfte att förhindra strejker och begränsa arbetarnas inflytande.

Bild: Chris Smedbakken

Den 14 februari 2020 varslade Elektrikerförbundet om stridsåtgärder med syfte att teckna avtal för installatörerna på företaget.

Den 19 februari avbröts varslet då företaget till slut valde att teckna kollektivavtal med Elektrikerförbundet. 

”Elektrikerna har nu tecknat kollektivavtal med Svea Renewable Solar AB, därmed återtas alla stridsåtgärder. Grattis alla anställda!”, skrev förbundet på sin Facebooksida.

Men, vad förbundet inte visste då var att företaget dagen innan, den 18 februari, tecknat ett tillägg till det kollektivavtal de tecknat med Tingvalla-Bro en månad tidigare.

I tillägget finns stycket ”Framtida andrahandsavtal”. Där står bland annat ”I det fall arbetsgivaren träffar kollektivavtal med annan arbetstagarorganisation, s.k. andrahandsavtal, skall det endast vara giltigt för regler om informations- och förhandlingsskyldighet”.

Ett tecknat papper
Tillägg till kollektivavtal mellan Tingvalla-Bro och Svea Renewable Solar, undertecknat 18 feb 2020:

Framtida andrahandsavtal

”Avsikten är att kollektivavtalet mellan parterna (inklusive detta tilläggsavtal) ska vara heltäckande såvitt avser arbets- och anställningsvillkor för samtliga anställda arbetare hos arbetsgivaren.

I det fall arbetsgivaren träffar kollektivavtal med annan arbetstagarorganisation, s.k. andrahandsavtal, skall det endast vara giltigt för regler om informations- och förhandlingsskyldighet i förhållande till sådan annan arbetstagarorganisation och får inte tränga undan kollektivavtalet mellan parterna genom att reglera arbets- och anställningsvillkor för några anställda arbetare hos arbetsgivaren.”

Bild: Shutterstock/edit

I övrigt, sådant som arbets- och anställningsvillkor skulle det då månadsgamla kollektivavtalet med Tingvalla-Bro gälla. 

Det här innebär att företaget i dag inte tillämpar Elektrikernas avtal, mer än när det handlar om MBL-frågor. 

– Det är en dumping av villkor. Vi har haft medlemmar på företaget från dag ett, och de vill ha de villkor som finns i vårt avtal, till exempel den extra pensionsavsättningen, säger Patrik Ericsson. 

Nu har företaget begärt förhandling om Fora-försäkringarna. Företaget vill nämligen att Elektrikerförbundet ska förklara för Fora att företaget inte ska behöva betala pensionstilläggen som finns i Elektrikerförbundets avtal. 

– Sedan vill vi förhandla om den löneförhöjning som skulle ske enligt vårt avtal 1 december 2020, men som våra medlemmar på företaget inte fått. Vi har fått till svar att de inte tillämpar vårt avtal, utan att det är avtalet med Tingvalla-Bro som gäller, och det har de valt för att det är en ”större flexibilitet” i deras avtal, säger Patrik Ericsson och tillägger:

– Vårt uppdrag är att göra det så bra som möjligt för våra medlemmar, och de blir ju väldigt undrande när deras arbetsgivare inte vill betala in schysta pensioner, löner och övertidsersättning.

Eftersom det här gäller inte bara elektriker, utan även installatörer. Och det blir en liten annan bransch tycker jag.

Per-Olov Backlund, ombudsman Tingvalla-Bro

Tingvalla-Bro fackförening bildades 1995 och är en utbrytning från SAC Syndikalisterna.

Enligt egen uppgift har föreningen omkring 1200 medlemmar runt om i landet. På Svea Solar har de enligt uppgift till tidningen Arbetaren ”åtminstone en medlem”, vilket räcker för att teckna ett kollektivavtal.

När Elektrikern i februari 2020 kontaktade fackföreningen angående det kollektivavtal de tecknat med Svea Solar fick tidningen tala med ombudsman Per-Olov Backlund. 

  • På frågan ”Vad har ni för avtal? Vilka villkor är det som gäller?” svarade han:

– Det är vad marknaden förespråkar, vi har inte dumpat några löner, eller ob, eller resor, eller någonting. 

  • På frågan ”Har ni gått efter Elektrikerförbundets avtal?” svarade han:

– Nej, vi har väl tittat lite på vad de har, så det har väl blivit en liten blandning av vad vi anser att det ska vara på arbetsmarknaden. Eftersom det här gäller inte bara elektriker, utan även installatörer. Och det blir en liten annan bransch tycker jag.

Därefter var det planerat att tidningen skulle få besöka Tingvalla-Bros fackförening, men fackföreningen avbokade i sista stund. Istället skickade tidningen frågor via mejl, frågor som aldrig blev besvarade. Bland andra:

”Varför ska elektriker bli medlemmar hos er? Hur kom ni i kontakt med Svea Solar? Var det på ert eller deras initiativ? Hur väljer ni vilka företag ni tecknar kollektivavtal med?

Hur ser era kollektivavtal ut? Hur kommer ni fram till vilka villkor som ska ingå? I det aktuella avtalet med Svea Solar: vilka minimilöner anges? Finns reseersättning? Pensionsavsättningar?”

Solcellsbranschen är en ny bransch och vi har tecknat ett avtal med Tingvalla-Bro som täcker de unika förutsättningar som finns inom solcellsbranschen.

Anna Laestadius, Global CMO Svea Solar

Svea Solar startade 2014 och har vuxit snabbt. Enligt sajten allabolag.se hade företaget 241 anställda i december 2019. Varav alltså en stor del är installationselektriker. Och man vill anställa fler.

I skrivande stund söker företaget bland annat installationselektriker i Örebro, Jönköping och Malmö.  

Tidningen kontaktade Svea Solar om en intervju angående de kollektivavtal som företaget tecknat med både Tingvalla-Bro och Elektrikerförbundet. De önskade få frågorna via mejl. 

Elektrikerns frågor:

Elektrikerns blixt-logga

– Ni tecknade kollektivavtal med Elektrikerförbundet i februari 2020, men även med Tingvalla-Bro fackförening, hur kommer det sig?

– I avtalet med Tingvalla-Bro så lade ni till en tilläggsklausul om andrahands-avtal. Det kan uppfattas som en strategi att slippa tillämpa Elektrikerförbundets avtal, vad har ni för kommentar till det? Om så inte var fallet, vad var då syftet? 

– Hur kommer det sig att ni i dag inte tillämpar det kollektivavtal ni tecknade med Elektrikerförbundet i februari 2020?

Bild: Elektrikern

Svea Solars mailsvar:

Ett tecknat kuvert med ett brev i

”Svea Solar har medlemmar i flera olika förbund och vi har fört dialog med flertalet parter under processen att teckna kollektivavtal.

Solcellsbranschen är en ny bransch och vi har tecknat ett avtal med Tingvalla-Bro som täcker de unika förutsättningar som finns inom solcellsbranschen. 

I januari 2020 tecknade vi kollektivavtal med Tingvalla-Bro, en månad senare varslade Elektrikerförbundet med stridsåtgärder och vi tecknade då ett andrahandsavtal med Elektrikerförbundet.

Fördelen med andrahandsavtalet är att vi har en samrådskanal och dialog för dom av våra medarbetare som är anslutna till Elektrikerförbundet.

Det finns just nu en pågående förhandling kring tillämpningen av andrahandsavtalet. Eftersom det är en pågående förhandling mellan oss och Elektrikerförbundet vill vi inte föregå detta med en diskussion i media.”

Anna Laestadius, Global CMO Svea Solar

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock