I samband med Elektrikernas varsel mot Hometec Security Gbg AB, som är ett franchiseföretag till Verisure, har förbundets medlemmar utsatts för grova påtryckningar som i vissa delar uppfattats som mycket hotfulla.

Skyltar med strejk-meddelanden på, med porträttbilder på två av strejkvakterna monterade invid sig.

Konflikten med Verisure och Hometec Security

Blockad inledd mot larmföretag i Göteborg

Nyheter

Enligt Elektrikernas ombudsmän har medlemmarna känt sig tvingade att söka inträde i Unionen, vid midnatt innan blockaden trädde i kraft, det vill säga i dag, torsdag 3 september.

Allt för att undvika ytterligare repressalier från arbetsgivaren.

Det är ytterst osmakligt om Unionen mot all förmodan inte skulle hålla sig neutrala i den här konflikten och bevilja inträde i Unionen för våra medlemmar.

Peter Hjortskog, ombudsman i Region Väst.

– Att utsättas för sådana hotfulla påtryckningar så att man tvingas söka inträde i ett annat fackförbund trots att man redan är fullvärdiga medlemmar i Svenska Elektrikerförbundet är ett mycket grovt intrång i den fria föreningsrätten, säger Peter Hjortskog, ombudsman vid Elektrikerna i Region Väst, och fortsätter:

Mikael Pettersson står i täckjacka på en stadsgata.

Larm- och säkerhet

Elektrikerna tog hem segern i avtals­striden mot Unionen

Nyheter

– Det är ytterst osmakligt om Unionen mot all förmodan inte skulle hålla sig neutrala i den här konflikten och bevilja inträde i Unionen för våra medlemmar. Inte minst med tanke på den tydliga skiljedom som klarlägger gränsen mellan arbetares arbetsuppgifter och tjänstemäns arbetsuppgifter.   

– Svenska Elektrikerförbundet kommer självklart att vidta nödvändiga åtgärder gällande det inträffade för vi som fackförbund kan aldrig acceptera att våra medlemmar trakasseras av sin arbetsgivare på det här sättet.