Det var den 24 augusti som Elektrikerförbundet varslade företaget om arbetsnedläggelse och blockad.

Konflikten med Verisure och Hometec Security

”Arbetsgivaren tvingar våra medlemmar att byta fack”

Nyheter

Bakgrunden är att förbundet sedan april i år fört diskussioner och lokal förhandling med företaget, för att få dem att skriva på en hängavtalsförbindelse på Larm- och Säkerhetsteknikavtalet, gällande arbetarna på företaget.

Företaget, har sedan tidigare ett tjänstemannaavtal som Elektrikerförbundet inte anser är tillämpligt på sina medlemmar.

Elektrikerförbundet är det fackförbund som organiserar teknikernas arbetsuppgifter, det vill säga bland annat installation, driftsättning och service av larmprodukter, som säkerhetsteknikerna på företaget utför.

Det är alarmerande när företaget väljer att hota våra medlemmar för att få dem att gå ur Elektrikerförbundet.

Mikael Pettersson, Elektrikerförbundets förhandlingschef
Mikael Pettersson står i täckjacka på en stadsgata.

Larm- och säkerhet

Elektrikerna tog hem segern i avtals­striden mot Unionen

Nyheter

Enligt den svenska modellen har fackförbunden rätt att kräva kollektivavtal med det fackförbund som organiserar arbetsuppgifterna.

– Elektrikerförbundet vill ha kollektivavtal för att Installatörerna är arbetare och det är vi som organiserar dessa. Som läget är nu saknas ett kollektivavtal som Installatörerna kan åberopa som sitt, det vill säga att kunna hävda rätt lön, arbetstider, ledighet, med mera. Detta är bakgrunden till att vi vill teckna ett kollektivavtal, säger Elektrikernas förhandlingschef Mikael Pettersson och fortsätter:

Strejkvakter i gula jackor utanför arbetsplatsen

Strejkvakter: Jonas Eriksson, Thomas Sandgren, Tintin Pettersson och Magnus Kindmark.

Strejkvakter i gula jackor utanför arbetsplatsen

Strejkvakter: Jonas Eriksson, Thomas Sandgren, Tintin Pettersson och Magnus Kindmark.

– Det ska finnas ett för arbetare och ett för tjänstemän på arbetsplatsen. Detta är den svenska modellen och det är vad vi vill uppnå. Egna villkor och inflytande.

Att det är Elektrikerförbundet och inte Unionen som organiserar dessa arbetsuppgifter har tidigare avgjorts i en skiljedom.

Sedan förbundet varslat företaget om konflikt har Hometec Security GBG AB, som är ett franchiseföretag till Verisure, eskalerat situationen genom att hota Elektrikerförbundets medlemmar som arbetar på företaget.

Strejkvakter i gula jackor utanför arbetsplatsen
Strejkvakter: Jonas Eriksson, Thomas Sandgren, Tintin Pettersson och Magnus Kindmark.

Bland annat har de anställda kallats in på ett obligatoriskt möte där företaget baktalat Elektrikerförbundet i syfte att få medlemmarna att gå ur Elektrikerförbundet.

Medlemmar slog larm till förbundet och vittnar om att de upplevde en väldigt hotfull stämning.

– Vi kommer alltid ta kampen för våra medlemmars rätt till schyssta villkor. Hometec Security GBG AB har genom sitt agerande visat att de inte respekterar den svenska modellen, schyssta villkor eller sund konkurrens, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef Mikael Pettersson i ett pressmeddelande och fortsätter:

Porträttbild på Mikael Pettersson

Som läget är nu saknas ett kollektivavtal som Installatörerna kan åberopa som sitt, det vill säga att kunna hävda rätt lön, arbetstider, ledighet, med mera.

Mikael Pettersson, Elektrikerförbundets förhandlingschef

– Det är alarmerande när företaget väljer att hota våra medlemmar för att få dem att gå ur Elektrikerförbundet. Företaget bryter inte bara mot lagen om föreningsfrihet utan kränker också rätten till fackliga stridsåtgärder. Elektrikerförbundet kommer därför processa detta vidare.

Att allt arbete förklaras i blockad innebär att ingen tillåts att utföra blockerat arbete eller på något annat sätt befatta sig med företagets verksamhet, råvaror, produkter med mera, vare sig det sker inom eller utanför företaget.

Strejkvakter

Strejkvakter: Jonas Eriksson, Thomas Sandgren, Tintin Pettersson och Magnus Kindmark.

Strejkvakter i gula jackor utanför arbetsplatsen

Strejkvakter: Jonas Eriksson, Thomas Sandgren, Tintin Pettersson och Magnus Kindmark.

Tintin Pettersson i gul reflexjacka

Tintin Pettersson

Strejkvakter i gula jackor utanför arbetsplatsen

Strejkvakter