Två händer som skakar hand över ett kollektivavtal, varav en är gulfärgad. En bild på Kurt Junesjö är monterad över.

Junesjö: ”Detta är ett sätt att odla gula fack”

Intervju

Elektrikernas varsel gällde total arbetsnedläggelse vid bolagets all verksamhet. Samtidigt förklarades allt arbete i blockad, vilket innebar att ingen skulle tillåtas att utföra blockerat arbete eller på något sätt befatta sig med företagets verksamhet, råvaror eller produkter vare sig det skulle ske inom eller utanför företaget.

Blockerat arbete skulle dock få övertas av företag som var bundet av Kraftverks- eller Installationsavtalet.

– Någonstans i en förhandling inser man att vi kommer inte längre. Vi har inget mer att förhandla om och då har vi den rätten att vidta de här åtgärderna. Det är medbestämmandelagen. Det är de spelregler som finns, förklarar Elektrikerförbundets förhandlingschef Mikael Pettersson. 

Svea Solar startade 2014 och har vuxit snabbt. Enligt sajten allabolag.se hade företaget 83 anställda i december 2018, varav flertalet installationselektriker. Och man vill anställa fler. I skrivande stund söker företaget bland annat installationselektriker i Mariestad, Stockholm och Göteborg.  

Det är vad marknaden förespråkar, vi har inte dumpat några löner, eller ob, eller resor, eller någonting.

Per-Olov Backlun, ombudsman Tingvalla-Bro

Så sent som förra sommaren rapporterade möbelföretaget Ikea att de skulle börja sälja solceller till det svenska folket. Och detta genom ett samarbete med solcellsinstallatörsföretaget Svea Solar. 

Tidningen ställer frågan till Ikea om trygghet för de anställda är något som bolaget har i åtanke när de väljer samarbetspartners. 

Cecilia Franck, presskontakt vid Ikea Sverige, svarar att Ikea ställer höga krav på sina leverantörer och hur deras medarbetare behandlas. 

”Samtliga samarbetspartners och leverantörer måste därför skriva under IWAY, Ikeas egen uppförandekod och standard för leverantörer som bland annat behandlar anställningsvillkor, rättvisa villkor och lönenivåer”.

När det handlar om frågan om kollektivavtal för de anställda svarar Cecilia Franck att ”eftersom det råder organisationsfrihet i Sverige kan vi på Ikea inte tvinga våra leverantörer och partners till att ha kollektivavtal.

Men i valet av en leverantör är det avgörande för oss att alla våra partners delar våra humanistiska värderingar som sätter medarbetarna och kunderna i fokus.”

Specifikt vad gäller kollektivavtal för de anställda på Svea Solar svarar Cecila Franck att Svea Solar hade ett kollektivavtal sedan tidigare ”fast med ett annat fackförbund än Elektrikerna”.

Erik Martinson är vd för Svea Solar. Han svarar att företaget i dag har ett fungerande samarbete med Elektrikerförbundet, att man värnar om sina medarbetare, ständigt arbetar för att de ska ha fullgoda villkor, samt att företaget innan Elektrikerförbundet lade sitt varsel redan hade tecknat ett kollektivavtal med fackföreningen Tingvalla-Bro. 

Eftersom det här gäller inte bara elektriker, utan även installatörer. Och det blir en liten annan bransch tycker jag.

Per-Olov Backlun, ombudsman Tingvalla-Bro

Tingvalla-Bro fackförening bildades 1995 och är en utbrytning från SAC Syndikalisterna. Enligt egen uppgift har föreningen omkring 1000 medlemmar runt om i landet.

Per-Olov Backlund är ombudsman. Han berättar att kontakten med Svea Solar påbörjades redan under 2019. Kollektivavtalet mellan fack och arbetsgivare började dock inte gälla förrän under januari eller februari detta år. 

Vad har ni för avtal? Vilka villkor är det som gäller?

– Det är vad marknaden förespråkar, vi har inte dumpat några löner, eller ob, eller resor, eller någonting. 

Har ni gått efter Elektrikerförbundets avtal?

– Nej, vi har väl tittat lite på vad de har, så det har väl blivit en liten blandning av vad vi anser att det ska vara på arbetsmarknaden. Eftersom det här gäller inte bara elektriker, utan även installatörer. Och det blir en liten annan bransch tycker jag.

Tidningen har bett att få ta del utav det kollektivavtal som tecknats mellan Tingsvalla-Bro fackförening och Svea Solar, men har blivit uppmanad att återkomma efter denna tidnings pressläggning.