Tidningens läsare känner igen tillvägagångssättet:

  1. Larminstallatörerna på företaget blir medlemmar i Elektrikerförbundet.
  2. Elektrikerförbundet kontaktar företaget för att teckna kollektivavtal för sina medlemmar på arbetsplatsen.
  3. Företaget ändrar snabbt benämningen på larminstallatörerna till ”säkerhetsexperter” eller liknande, så att installatörerna istället kan pressas in under Unionens tjänstemannaavtal.
  4. Elektrikerförbundet meddelar att de kommer att varsla om konflikt.
  5. Företaget skriver på avtalet, men är tydliga med att de inte kommer att följa det.

Detta hände i Göteborg i somras när Elektrikerförbundet varslade om konflikt mot Hometec security – och detta händer nu i Stockholm, på ett annat av Verisures franchiseföretag. 

Det var i oktober i höstas som Elektrikerförbundet inledde sina försök att teckna kollektivavtal med larmföretaget i Stockholm.

Det kom som en chock för oss alla att ’nu ska ni gå ned 5 000 i lön, och säljer ni inte så här mycket så får ni inte vara kvar’.

”Sara”

Strax innan jul avslutades förhandlingen i oenighet och förberedelser för stridsåtgärder inleddes. Men någon vecka därefter kontaktade företaget facket om att man nu var villiga att teckna ett avtal.

Jul och nyår gick och i mitten av januari i år kom parterna överens om att teckna ett avtal som skulle börja gälla 1 mars. 

Under tiden förhandlade företaget med Unionen om en organisationsförändring. En förändring som i korta drag innebar att flera av installatörerna ”erbjöds” nya tjänster med lägre grundlön och sämre provisionsmöjligheter.

I realiteten en lönesänkning på upp till 5 000 kronor i månaden.

De installatörer som inte skrev på de nya anställningsavtalen skulle bli uppsagda på grund av arbetsbrist. 

Jonas och Sara är två av larminstallatörerna på företaget i Stockholm.

De började jobba som just installatörer, och installerar gör de fortfarande – förutom att de numer förväntas sälja allt mer tillbehör.

Men några installatörer finns utåt sett inte längre på företaget. 

– Nu har man helt plötsligt tagit bort ordet installatör på alla papper och på webben. Numer heter det ”säkerhetsexpert” och ”Verisure-representant”. Men de har svårt att komma ihåg det själva, de kallar oss fortfarande installatörer när de talar med oss, berättar Jonas. 

Det som är det värsta är hur man behandlar personalen, en kår med erfarna installatörer som man helt manipulerar ut.

”Jonas”

Sara berättar hur det kom sig att hon och hennes kollegor hörde av sig till Elektrikerförbundet. 

– Det var en kollega som läste lite om vilket fack vi egentligen skulle vara med i, och det var ju absolut inte Unionen. Utan vi är ju installatörer, så det ska vara Elektrikerförbundet. Sedan samlade vi ihop de flesta av installatörerna på företaget och gick med i Elektrikerförbundet. 

Förbundet kontaktade företaget för att teckna kollektivavtal. 

– Elektrikerförbundet var övertygade om att de skulle teckna avtal. De blev inbjudna till företaget och skulle börja förhandla om hur avtalet skulle se ut. Men så tvärvände företaget. Almega var på plats och helt plötsligt så var det inte alls aktuellt med ett avtal. Det var nu Almega som styrde. Ägaren gjorde ingenting utan att kolla med Almegas representant på plats, berättar Jonas.

Jonas berättar att för honom har omorganisationen inneburit att lönen sänkts med 4 000 kronor i månaden. 

Vad tycker du att företaget bör göra?

– Först och främst följa Elektrikerförbundets avtal. Och de löner som gäller där. Det som är det värsta är hur man behandlar personalen, en kår med erfarna installatörer som man helt manipulerar ut. Erfarenhet lägger man på hyllan. Alla går att ersätta med vem som helst som är villiga att ta löner som ingen kan överleva på. Och gärna sådana som inte är medlemmar i facket, för då slipper man det tjafset, säger Jonas. 

Nu har man helt plötsligt tagit bort ordet installatör på alla papper och på webben.

”Jonas”

Sara berättar att hon gillar sitt jobb som installatör, och ser sig ”absolut inte” som en säljare. 

– Jag kommer inte kunna försörja min familj på det här nya avtalet, säger hon.

Hon är upprörd över att arbetsgivaren kunnat ändra tjänsterna helt utan att de anställda har haft något att säga till om. 

– Han säger att han har kommit överens med Unionen om att han får ändra i anställningsavtalen, men Unionen har inte pratat med oss alls om detta. Så vi hade ingen aning, utan det kom som en chock för oss alla att ”nu ska ni gå ned 5 000 i lön, och säljer ni inte så här mycket så får ni inte vara kvar”.

Enligt Sara krävs det nu av henne att hon ska sälja för 65 000 kronor i månaden för att få någon lön över huvud taget. 

– Och det är ju ganska mycket när det redan varit en säljare där och sålt. Hade jag velat bli säljare hade jag sökt en tjänst som säljare, inte som installatör.

– Jag skulle kunna sätta på mig en kostym och bara sälja, och strunta i att installera något. Men vårt jobb innebär ju att vi har verktyg, knäskydd, skyddsskor och även hjälm ibland. 

Patrik Ericsson är ombudsman för Elektrikerförbundet i Stockholm. Han säger att det är ett problem när företag tecknar avtal men samtidigt säger att de inte tänker tillämpa det. 

Det är Verisure och Almega som vill ändra praxis. Det är så här de har agerat även i Göteborg.

Patrik Ericsson, ombudsman Elektrikerna

– Vi kan hävda avtalet, men det är en process. Vi måste tvisteförhandla och sådant tar tid. Vi blir tvungna att tvista om enskilda punkter som arbetsgivaren inte tillämpar i avtalet. Först blir det en lokal förhandling, sedan central förhandling och sist hamnar det i arbetsdomstolen, och det kan ju ta ett år. Under tiden så riskerar de här personerna att förlora jobbet.

– I det här fallet har Unionen förhandlat den organisatoriska förändringen vilket gör att om de inte tackar ja så blir de uppsagda på grund av arbetsbrist.

Men hur kommer det sig att ett företag tecknar kollektivavtal med Elektrikerförbundet om man ändå inte tänker följa det? Vad har företaget att vinna på detta?

– De slipper en arbetsmarknadskonflikt där deras varumärke exponeras och därmed riskerar att ta skada. Därutöver kan de testa praxis ännu en gång. Har de tur så kan ju domstolen ändra sig i frågan om larmteknikerna. Det är Verisure och Almega som vill ändra praxis. Det är så här de har agerat även i Göteborg

Vad tror du är anledningen till att Verisure och Almega hellre vill ha avtal med Unionen än med Elektrikerförbundet?

– Dels har vi betydligt högre ingångslöner, dels har vi mycket mer inflytandefrågor i vårt avtal än vad som finns i Unionens avtal. Vi har till exempel hårdare regleringar gällande arbetstid och övertid, och vi är sådana som säger att ”nu gör ni fel”. Vi är ingen part som håller tyst. 

Fotnot: Sara och Jonas heter egentligen något annat. 

Almega Säkerhetsföretagen svarar

Att en arbetsgivare är bunden av ett arbetaravtal får betydelse först den dag som företaget anställer medarbetare som huvudsakligen utför arbetaruppgifter.

Richard Orgård, förbundsdirektör Almega Säkerhetsföretagen

Tidningen har sökt Verisure för en kommentar angående det faktum att deras franchiseföretag tecknat avtal med Elektrikerförbundet men samtidigt uttryckt att de inte tänker tillämpa avtalet.

Verisure hänvisar till Almega Säkerhetsföretagen, som i sin tur önskade få frågorna och ge svar via mejl.

Här nedan följer tidningens frågor och svaret från förbundsdirektör Richard Orgård:

Elektrikerns blixt-logga
Tidningens frågor

”Jag söker en kommentar från Almega Säkerhetsföretagen till att ett av Verisures franchiseföretag i Stockholm tecknat kollektivavtal med Elektrikerförbundet, men samtidigt uttrycker att de inte tänker tillämpa avtalet.

Liknande har skett på ett av Verisures franchiseföretag i Göteborg.
 
– Vad anser ni om förfarandet?
– Anser Almega Säkerhetsföretagen att kollektivavtal ska följas?
– Om inte: varför?
– Om Almega Säkerhetsföretagen anser att avtal ska hållas, hur agerar ni mot era anslutna företag som inte håller sig till kollektivavtalen?
 
Vänligen
Anna Norling
Redaktör Elektrikern”

Bild: Elektrikern

Richard Ogård
Mailsvar från Richard Orgård, Almega Säkerhetsföretagens förbundsdirektör

”För Almega Säkerhetsföretagen är det naturligtvis viktigt att följa kollektivavtalen. Om ett företag har både arbetare och tjänstemän så tillämpas ett arbetaravtal på arbetarna och ett tjänstemannaavtal på tjänstemännen.

Har företaget enbart tjänstemän anställda tillämpas tjänstemannaavtalet på alla anställda, oavsett i vilket fackförbund de är medlemmar.

Att en arbetsgivare är bunden av ett arbetaravtal får betydelse först den dag som företaget anställer medarbetare som huvudsakligen utför arbetaruppgifter.”

Bild: Almega Säkerhetsföretagen/Pressbild

Bakgrund:

Tre stora larmaktörer

Det finns tre större aktörer i larmbranschen: Stanley Security, Sector Alarm och Verisure.

  • I Stanley Security tillämpas Elektrikerförbundets avtal på de runt 375 installatörerna i företaget.
  • Sector Alarms servicebolag, där larminstallatörerna är anställda, hade både Unionens kollektivavtal och Elektrikerförbundets Sector Alarmavtal tillämpats. Sedan hösten 2019 är det dock endast Elektrikerförbundets avtal som gäller för de anställda installatörerna.
  • Verisure använder sig till stor del av franchisetagare. Elektrikerförbundet arbetar för att teckna kollektivavtal med dessa.

Skiljedom om vilket avtal som ska gälla

Det har även tidigare varit strid om hur larminstallatörernas arbetsuppgifter ska betraktas.

Elektrikerförbundet och Unionen har båda hävdat att de har rätt att teckna avtal för installatörerna.

Elektrikerförbundet har menat att det handlar om ett arbetararbete, Unionen att det handlar om ett tjänstemannaarbete.

På Sector alarm gällde en tid två avtal för installatörerna, såväl Elektrikerförbundet som Unionens. Det ledde till en tvist som avgjordes i en skiljenämnd hösten 2019.

Skiljenämnden beslutade då att det ska vara Elektrikerförbundets avtal som gäller för installatörerna på Sector alarm.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock