Tidningen har sökt Verisure för en kommentar angående det faktum att deras franchiseföretag tecknat avtal med Elektrikerförbundet men samtidigt uttryckt att de inte tänker tillämpa avtalet.

Verisure hänvisar till Almega Säkerhetsföretagen, som i sin tur önskade få frågorna och ge svar via mejl.

Här nedan följer tidningens frågor och svaret från förbundsdirektör Richard Orgård:

Elektrikerns blixt-logga
Tidningens frågor

”Jag söker en kommentar från Almega Säkerhetsföretagen till att ett av Verisures franchiseföretag i Stockholm tecknat kollektivavtal med Elektrikerförbundet, men samtidigt uttrycker att de inte tänker tillämpa avtalet.

Liknande har skett på ett av Verisures franchiseföretag i Göteborg.
 
– Vad anser ni om förfarandet?
– Anser Almega Säkerhetsföretagen att kollektivavtal ska följas?
– Om inte: varför?
– Om Almega Säkerhetsföretagen anser att avtal ska hållas, hur agerar ni mot era anslutna företag som inte håller sig till kollektivavtalen?
 
Vänligen
Anna Norling
Redaktör Elektrikern”

Bild: Elektrikern

Richard Ogård
Mailsvar från Richard Orgård, Almega Säkerhetsföretagens förbundsdirektör

”För Almega Säkerhetsföretagen är det naturligtvis viktigt att följa kollektivavtalen. Om ett företag har både arbetare och tjänstemän så tillämpas ett arbetaravtal på arbetarna och ett tjänstemannaavtal på tjänstemännen.

Har företaget enbart tjänstemän anställda tillämpas tjänstemannaavtalet på alla anställda, oavsett i vilket fackförbund de är medlemmar.

Att en arbetsgivare är bunden av ett arbetaravtal får betydelse först den dag som företaget anställer medarbetare som huvudsakligen utför arbetaruppgifter.”

Bild: Almega Säkerhetsföretagen/Pressbild

Bakgrund:

Tre stora larmaktörer

Det finns tre större aktörer i larmbranschen: Stanley Security, Sector Alarm och Verisure.

  • I Stanley Security tillämpas Elektrikerförbundets avtal på de runt 375 installatörerna i företaget.
  • Sector Alarms servicebolag, där larminstallatörerna är anställda, hade både Unionens kollektivavtal och Elektrikerförbundets Sector Alarmavtal tillämpats. Sedan hösten 2019 är det dock endast Elektrikerförbundets avtal som gäller för de anställda installatörerna.
  • Verisure använder sig till stor del av franchisetagare. Elektrikerförbundet arbetar för att teckna kollektivavtal med dessa.

Skiljedom om vilket avtal som ska gälla

Det har även tidigare varit strid om hur larminstallatörernas arbetsuppgifter ska betraktas.

Elektrikerförbundet och Unionen har båda hävdat att de har rätt att teckna avtal för installatörerna.

Elektrikerförbundet har menat att det handlar om ett arbetararbete, Unionen att det handlar om ett tjänstemannaarbete.

På Sector alarm gällde en tid två avtal för installatörerna, såväl Elektrikerförbundet som Unionens. Det ledde till en tvist som avgjordes i en skiljenämnd hösten 2019.

Skiljenämnden beslutade då att det ska vara Elektrikerförbundets avtal som gäller för installatörerna på Sector alarm.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock