Det hela utspelade sig under 2018 och 2019, innan den skiljedom som fastslog att larminstallatörerna på Sector alarm skulle gå under Elektrikernas kollektivavtal klubbades.

I samband med att arbetsgivaren tecknade avtal med Unionen fick larminstallatörerna på firman nya anställningsavtal.

– Där skulle vi skriva under på att vi var tjänstemän, säger Peter Lidström.

Det handlade konstant om att hålla nere lönerna på ett minimum och få ut maximalt med vinst, det skulle hela tiden sparas på de anställda.

Peter Lidström, f.d larminstallatör på en franchisefirma till Verisure

Dock var arbetsuppgifterna för larminstallatörerna de samma som tidigare.

Konflikten med Verisure och Hometec Security

Verisure: ”Vi rekommenderar Unionens kollektivavtal”

Nyheter

– Villkoren i Unionens avtal var dock en väldig skillnad jämfört med Elektrikernas avtal. Elektrikerna har ju mycket högre löner och reseersättningar och så vidare. Vi hade inte heller någon reglerad arbetstid.

– Vi som hade varit anställda ett tag låg på 22 000 – 23 000 kronor i grundlön, och så hade vi provision utöver det. De som blev anställda senare fick ännu lägre löner.

Hur kom det sig att du kontaktade just Elektrikerna om kollektivavtal?

– Jag tänkte att det måste ju vara det fack som ligger närmast oss vad vi håller på med, installation och de bitarna. Så det var det rimligaste valet.

Elektrikerna har ju mycket högre löner och reseersättningar och så vidare. Vi hade inte heller någon reglerad arbetstid.

Peter Lidström, f.d larminstallatör på en franchisefirma till Verisure

För ett drygt år sedan valde Peter Lidström att lämna det aktuella larmföretaget i Stenungsund. Det var efter att arbetsgivaren förändrat provisionsersättningen.

Mikael Pettersson och Jimmi Hall monterade över en bild på en strejkskylt

Konflikten med Verisure och Hometec Security

Unionen: ”Det hand­lar om tjänste­manna-tjänster”

Nyheter

 – Jag hade fått gå ned 36 procent i lön med det nya provisionssystemet. Det hade rört sig om 5 000-6 000 kronor mindre i lön i månaden för mig, men det kunde inte Unionen göra något åt alls.

– Men att jag valde att sluta handlade även om arbetsmiljön. Vi skulle börja jobba kvällar och sälja larm, utan att vi skulle få någon ytterligare ersättning för det. Det skulle enbart vara provisionsbaserat, säger Peter Lidström och fortsätter:

– Och råkade vi sälja något extra vid en installation, och vi då tvingades att jobba övertid för att kunden önskade extra komponenter, så fick vi inte någon övertid för det. Det skulle ingå i provisionen.

Råkade vi sälja något extra vid en installation, och vi då tvingades att jobba övertid för att kunden önskade extra komponenter, så fick vi inte någon övertid för det.

Peter Lidström, f.d larminstallatör på en franchisefirma till Verisure

Enligt Peter Lidström valde i stort sett alla larminstallatörer att lämna firman samtidigt när förändringarna infördes. 

Konflikten med Verisure och Hometec Security

”Arbetsgivaren tvingar våra medlemmar att byta fack”

Nyheter

Vad tänker du om det som händer i Göteborg?

– Jag tycker att den här konflikten är bra, för jag ville ju ha till en förändring, det var ju därför jag kontaktade Elektrikerna om ett kollektivavtal.

– Jag tycker att väldigt mycket är oseriöst i branschen, jag har hört att det har skett liknande saker på andra firmor. Bland mycket annat så slutade vår arbetsgivare att betala in pensionsinsättningarna under en tid, säger Peter Lidström och fortsätter:

Bland mycket annat så slutade vår arbetsgivare att betala in pensionsinsättningarna under en tid.

Peter Lidström, f.d larminstallatör på en franchisefirma till Verisure

– Det handlade konstant om att hålla nere lönerna på ett minimum och få ut maximalt med vinst, det skulle hela tiden sparas på de anställda.

I dag arbetar Peter Lidström på ett annat företag i närområdet och går under IF Metalls avtal.

– Nu är jag jättenöjd, i dag arbetar jag på ett schysst företag.