Jimmi Hall är central ombudsman på Unionen med avtalsansvar för bland annat avtalet med Säkerhetsföretagen inom Transportföretagen.

Konflikten med Verisure och Hometec Security

”Arbetsgivaren tvingar våra medlemmar att byta fack”

Nyheter

Han är den som uttalar sig i ärendet om konflikten i Göteborg, där Elektrikerna har satt larmföretaget Hometec Security Gbg AB i blockad.

– Arbetsgivaren kontaktade oss och utifrån den tjänstebeskrivning arbetsgivaren har skickat oss om de här tjänsterna så är vår uppfattning att det handlar om tjänstemannatjänster, säger Jimmi Hall och fortsätter:

– Vi tyckte att vi skulle sätta oss ned med Elektrikerförbundet och gå igenom de här beskrivningarna av arbetsuppgifterna så att allt är korrekt. Men Elektrikernas representant var inte intresserad av att göra det.

Jimmi Hall, ombudsman Unionen.

Det kom en skiljedom i slutet av oktober förra året där skiljenämnden kom fram till att det arbete larminstallatörerna på Sector Alarm gör är att betrakta som arbetareuppgifter. Därför ska Elektrikernas avtal gälla där. Har du någon kommentar till det?

En bild på Elektrikernas strejkvakter, med de stödjande förbundens loggor monterade över

Konflikten med Verisure och Hometec Security

Lista: Stödet ökar för strejken mot Hometec Security

Nyheter

–  Utifrån den presentation av arbetsuppgifterna som vi har fått från arbetsgivaren så är vår bedömning så här långt att det handlar om tjänstemannauppgifter. Och företaget har ju sedan i somras kollektivavtal med Unionen. Så de som är anställda har ju försäkringar och sådant som ingår i vårat avtal.

Det har även kommit uppgifter om att de anställda pressats att byta fack från Elektrikerna till Unionen. Har du någon kommentar om det?

– Vår regionala ombudsman har varit ute på företaget och informerat om att det faktiskt finns ett gällande kollektivavtal och informerat vad detta avtal innebär. Vår uppfattning var inte att någon hade försökt att tvinga någon att byta fackförbund.

Hur stor kunskap har Unionen om installationsarbetsuppgifter?

– Vi har ju folk som har satt sig in i frågan i samband med skiljedomen.

Vad tänker du om den här situationen?

– Det är olyckligt att det har blivit på det här viset. Vi vill såklart att det ska bli rätt, men vår tolkning är att detta ska betraktas som tjänstemannatjänster. Och hade vi kunnat sätta oss ned och prata i lugn och ro med Elektrikerförbundet så skulle det kunna kasta ljus på det.

– Jag räknar med ett sådant samtal kommer att ske i närtid, förutsatt att Elektrikerförbundet är intresserade av detta.

Porträttbild på Mikael Pettersson
Mikael Pettersson, förhandlingschef Elektrikerförbundet

Mikael Pettersson är förhandlingschef på Elektrikerförbundet. Han säger att konflikten i Göteborg handlar om en del av den svenska modellen.

Mikael Pettersson står i täckjacka på en stadsgata.

Larm- och säkerhet

Elektrikerna tog hem segern i avtals­striden mot Unionen

Nyheter

– För oss är det enkelt. Vi har rätt att teckna avtal på företaget för arbetare och installationsarbeten. Att Unionen går arbetsgivarnas ärenden tycker jag är konstigt och det borde även Medlingsinstitutet och Unionens medlemmar generellt vara bekymrade över.

– När det gäller arbetsuppgifterna har det ingen betydelse nu och dessutom har vi tidigare avgjort detta i en skiljedom, med högt erkända experter från bland annat Arbetsdomstolen.

Mikael Pettersson menar att vikten av ett kollektivavtal handlar om medlemmarnas rätt till inflytande på företaget, att de ska kunna hävda sina rättigheter enligt kollektivavtalet med fackförbundet som stöd.

– Därför är det viktiga för oss att träffa ett avtal för arbetarna på det här företaget, och för deras arbetsuppgifter.

Skiljedom om vilket avtal som ska gälla

Det har även tidigare varit strid om hur larminstallatörernas arbetsuppgifter ska betraktas.

Elektrikerförbundet och Unionen har båda hävdat att de har rätt att teckna avtal för installatörerna.

Elektrikerna har menat att det handlar om ett arbetararbete, Unionen att det handlar om ett tjänstemannaarbete.

På Sector alarm gällde en tid två avtal för installatörerna, såväl Elektrikernas som Unionens. Det ledde till en tvist som avgjordes i en skiljenämnd i slutet av oktober förra året.

Skiljenämnden beslutade då att det ska vara Elektrikerförbundets avtal som gäller för installatörerna på Sector alarm.

Tre stora larmaktörer

Det finns tre större aktörer i larmbranschen: Stanley Security, Sector Alarm och Verisure.

  • I Stanley Security tillämpas Elektrikerförbundets avtal på de runt 375 installatörerna i företaget.
  • Sector Alarms servicebolag, där larminstallatörerna är anställda, hade både Unionens kollektivavtal och Elektrikerförbundets Sector Alarmavtal tillämpats. Sedan förra hösten är det dock endast Elektrikerförbundets avtal som gäller för de anställda installatörerna.
  • Verisure saknar egen installationsverksamhet. Istället använder de sig av franchisetagare. Elektrikerförbundet arbetar för att teckna kollektivavtal med dessa.