Hans Johan Fredrik Karlsson, eller Hans Karlsson, har använt ungefär samma upplägg under alla år. Han kontaktar arbetslösa elektriker och byggnadsarbetare genom Arbetsförmedlingen. Ringer ofta upp dem och presenterar sig som just Hans eller Hasse Karlsson.

Han anställer arbetare på visstidsanställningar, någon månad, eller timanställning. Sedan hyr han ut arbetarna till andra, intet ont anande företag, och säljer ofta sedan fakturorna till inkassoföretag.

Arbetarna får ofta inga verktyg eller arbetskläder, och inte heller någon lön. Ibland betalar han dock ut någon eller några månadslöner innan de anställda står helt utan pengar.

Hans Karlsson använder sig ofta av andra människor som företrädare för sina företag, människor som främst har som uppgift att stå med sitt namn på olika dokument, så kallade målvakter, men enligt fack och många lurade arbetstagare är det Hans Karlsson själv som styr verksamheten. 

Kronofogden ansökte sommaren 2021 om tio års näringsförbud för Hans Karlsson.

I tingsrätten förlorade Kronofogden, och överklagade. I slutet av oktober 2022 kom hovrättens beslut. De gick på Kronofogdens linje och Hans Karlsson fick fem års näringsförbud.

Betalar inte ut löner

Patrik Ericsson, ombudsman för Elektrikerna i Stockholm, säger att den första gången han hörde talas om Hasse Karlsson var för drygt tio år sedan.

– Jag var vikarierande ombudsman på den tiden. Då kom det in medlemmar till kontoret som hade varit anställda i ett av hans företag och behövde vår hjälp. Han kör samma upplägg fortfarande i dag, han raggar arbetslösa arbetare via Arbetsförmedlingen, och sedan hyr han ut dem till andra företag. För att därefter inte betala ut lönerna.

Han raggar arbetslösa arbetare via Arbetsförmedlingen, och sedan hyr han ut dem till andra företag.

Patrick Ericsson

– De får ett anställningsavtal, ofta visstidsanställning på en månad från den 15:e till den 14:e månaden efter, en månadslön som visserligen på pappret är i paritet med genomsnittet i branschen, och de får veta att lönen skall betalas månaden efter, oftast den 25:e. 

– Sedan, i verkligheten, får montörerna oftast inga kläder, inga verktyg och lönen blir oftast väldigt sent utbetald, typ den 1:a till 3:e månaden efter om den ens kommer, sedan inbetalas varken skatter eller försäkringsavgifter som pension.

Sätter upp brevlådeföretag

Ett problem för fack och myndigheter är att Hans Karlsson är skriven i Storbritannien. Hans företag har inte heller någon postadress utan en boxadress, det kan benämnas ”brevlådeföretag”. Ett problem för fack och myndigheter som ska få tag i honom.

Men det är ändå ovanligt att hitta hans namn som företrädare för bolagen. Han använder sig som sagt av målvakter. 

Porträttbild på Patrik Ericsson
Patrik Ericsson, ombudsman för Elektrikerförbundet i Stockholm.

– Det här är ärenden som innebär väldigt stora kostnader för oss att driva. När vi väl får hans företag till domstol så betalar han ibland, ibland inte. Har han ett egenintresse om att just det företaget ska leva vidare så betalar han, säger Patrik Ericsson och tillägger: 

– Det här är människor som oftast varit arbetslösa en tid innan så de har inga reserver att ta utav, de har inget att leva på, de måste ha pengar för att betala hyra och mat. Vad ska de leva på? Det är människor som hamnar i klistret, och det är ett riktigt rejält klister.

”Borde få fängelse”

Vad tänker du om att han nu fått näringsförbud i fem år?

– I realiteten tror jag inte att det här kom mer att spela så stor roll. Tyvärr.

Vad skulle du önska?

– Att han döms till fängelse, så att han hamnar bakom lås och bom. Det handlar om systematisk brottslighet och inte minst det ekonomiska och psykiska lidande han utsatt våra medlemmar för.

Vad ska de medlemmar som läser det här tänka på?

– När man får ett erbjudande om en anställning hos något företag man inte känner till ska man ringa till oss via Kontakten 0771-10 14 00 och höra om vi har någon kännedom om företaget. Vi har ofta ganska bra koll, och om vi inte har det så kan vi kolla upp företaget. Se till att ha företagets organisationsnummer redo.

– Skulle det vara så att du misstänker att du inte får ut din lön, så kontakta ditt fackförbund som du är medlem i för rådgivning, det kan vara så att du har rätt att frånträda din anställning.

Inte fått ut lön

Så sent som i höstas hade Patrik Ericssons kollegor i Stockholm ärenden som rörde Hans Karlssons företag.

Fyra medlemmar hade önskat hjälp av facket då de inte fått ut sin lön. Men innan det gick så långt som till dom betalade Hans Karlsson ut pengarna till Elektrikerförbundets medlemmar.

Då, under tingsrättsförhandlingarna, var Hans Karlsson själv på plats.

Företaget som de fem medlemmarna i Stockholm arbetade för, utan att få någon lön innan dess att Elektrikerförbundet tog ärendena till domstol, heter Installations B. EL VVS Ventilation Sverige AB.

Det var konkurstillsynen hos oss som uppmärksammade att han varit inblandad i flera konkurser.

Magnus Wate, Kronofogden

I sin ansökan skriver Kronofogden att deras utredning visar att Hans Karlsson systematiskt underlåtit att betala förfallna skatter och avgifter i sina näringsverksamheter, samt att han lika systematiskt har utträtt ur styrelserna för att bakom andra personer fortsätta driva företagen.

– I det här fallet var det konkurstillsynen hos oss som uppmärksammade att han varit inblandad i flera konkurser och de skickade en signal till oss som arbetar med näringsförbud och då började vi titta på det, och vi såg ganska direkt att vi behövde göra en noggrannare granskning, säger Magnus Wate, ansvarig för ärendet hos Kronofogden.

”Sköter bolagen exemplariskt”

Försvaret, via advokat Henrik Olsson Lilja, menar å sin sida att Kronofogden har fått det mesta om bakfoten.

Hans Karlsson har bott utomlands i många år och fått förfrågningar om att hjälpa till som konsult i de aktuella svenska bolagen på grund av hans kompetens inom byggsektorn.

Det har varit fråga om riskfyllda företag som han även varit styrelseledamot i korta perioder. Det har tyvärr inte gått så bra i just dessa bolag.

De bolag Hans Karlsson har i England menar försvaret dock att han sköter ”exemplariskt”.

Hans Karlsson har överklagat hovrättens beslut till Högsta domstolen och avböjer att kommentera i väntan på besked om prövning.