Metoden har varit ungefär densamma i mer än 15 år. Genom Arbetsförmedlingen har Hans ”Hasse” Karlsson kommit åt kontaktuppgifter till arbetslösa elektriker och byggnadsarbetare. Arbetare som han sedan lurat på lön och övriga villkor.

Hur går det då till? Jo, Arbetsförmedlingen har en extern digital tjänst för arbetsgivare som heter ”Sök kandidater”.

Arbetsgivare som registrerat sig hos Arbetsförmedlingen kan där söka bland arbetslösa som har registrerat sig i Arbetsförmedlingens kandidatbank och godkänt att arbetsgivare får ta del utav deras kontaktuppgifter.

Arbetsgivaren kan via kandidatbanken göra ett urval med hjälp av olika sökkriterier, samt kontakta arbetssökande direkt utan mellanhänder.

Inga garantier

Redan för över tio år sedan, 2009, skrev Byggnadsarbetaren en rad artiklar om Hans Karlsson och hans tillvägagångssätt.

Tidningen intervjuade då Arbetsförmedlingen, bland annat om hur Hans Karlsson kunnat annonsera utan problem på Platsbanken. Då använde Hans Karlsson ett annat företags organisationsnummer.

Svaret från Arbetsförmedlingen var 2009 att myndigheten inte kunde garantera att det aldrig kommer att publiceras annonser från en arbetsgivare som är suspekt, men däremot kunde myndigheten garantera att det de ser som är oseriöst plockas bort.

Några år senare, 2017, rapporterade Elektrikern om Hasse Karlsson och hans metoder.

Fortfarande i dag, nästan 15 år efter Byggnadsarbetarens första artiklar, använder Hans Karlsson Arbetsförmedlingen som redskap för att kontakta arbetslösa arbetare.

”Har detta anmälts till oss?”

Eva-Lena Edberg
Eva-Lena Edberg, Arbetsförmedlingen.

Eva-Lena Edberg, enhetschef på Ekonomiavdelningen enheten Uppföljning och kontroll på Arbetsförmedlingen, är den som 2023 svarar på tidningens frågor.

Vad finns det för kontroll av arbetsgivare, innan de får kontaktuppgifter till arbetslösa?

– Annonser som läggs ut i platsbanken granskas av oss. När det gäller att få tillgång till kandidatbanken skrivs ett avtal mellan arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Vid missbruk av tjänsten kan vi ta bort en arbetsgivares tillgång till kandidatbanken.

Vad tänker du om att den aktuella arbetsgivaren har agerat på samma sätt i över 15 års tid?

– Det låter väldigt konstigt att det har pågått så länge. Har detta anmälts till oss? Det är viktigt att signalera sådant här till Arbetsförmedlingen, så att hans konto kan tas bort.

Jag råder den som får vetskap om missbruk av våra tjänster att anmäla detta till oss via vår visselblåsartjänst, som finns på vår hemsida.

Eva-Lena Edberg, Arbetsförmedlingen

Har du någon kommentar till att en arbetsgivare utnyttjar Arbetsförmedlingen för kriminella syften?

– Det är bedrövligt och upprörande att sådant här förekommer. Att folk utnyttjas, det kan vi aldrig acceptera. Även om vi såklart vet att det förekommer fusk och bedrägeri vår omvärld.

– Det är baksidan av den service vi tillhandahåller med den här kandidatbanken. Men det är viktigt att poängtera att de allra, allra flesta inte missköter sig.

– Jag råder den som får vetskap om missbruk av våra tjänster att anmäla detta till oss via vår visselblåsartjänst, som finns på vår hemsida. Då kan vi granska och vid behov ta bort arbetsgivare från tjänsten.