Har ni analyserat vad den låga arbetslösheten beror på? 

– Vi har inte frågat våra medlemmar, men vi märker ju att marknaden skriker efter elektriker, säger Anna-Lena Lindberg.  

– Det händer att medlemmar ringer till oss och berättar att de har blivit uppsagda, och frågar om de fortfarande är medlemmar. Men sedan kan de ringa någon dag senare och säga att de inte behöver söka a-kassa, för de har redan fått nytt jobb. Vi har även medlemmar som påbörjar en ansökan om a-kassa, men aldrig fullföljer den.  

Har du något råd till Elektrikerförbundets medlemmar, så här i vad det verkar vara en högkonjunktur för elektriker? 

– Att det är viktigt att man ändå behåller sitt medlemskap i a-kassan, med tanke på hur snabbt konjunkturen kan vända. Det är en billig försäkring vid arbetslöshet. Och från 1 juli är 25 procent av medlemsavgiften avdragsgill.  

Arbetslösheten län för län

Detta gäller:

 • Medlemskap i Elektrikernas a-kassa kostar 140 kronor i månaden.  
 • Från 1 juli är 25 procent av medlemsavgiften avdragsgill.  
 • Du måste ha varit medlem i ett år, och ha arbetat minst sex månader under det senaste året för att ha rätt till en inkomstbaserad a-kassa.  
 • Är du bara medlem i arbetslöshetskassan får du 80 procent av din framräknade daglön, dock högst 1 200 kr per dag, vilket motsvarar en lön på cirka 33 000 kronor per månad. Även om du tjänat över det beloppet får du inte högre dagpenning från a-kassan.
 • Nivån på a-kassan är något som de olika riksdagspartierna har olika idéer om inför nästa år. Vänsterpartiet vill höja nivån, Socialdemokraterna vill ha kvar den som den är nu och Moderaterna och Centern vill sänka den till 910 kronor per dag. 
 • Är du även medlem i Elektrikerförbundet ingår en inkomstförsäkring, den ger dig en ersättning på 80 procent av hela din lön, även över 33 000 kronor, under de 100 första dagarna av din ersättningsperiod. 

Läs mer om hur a-kassan fungerar här

Elektrikers arbetslöshet från år till år:

Arbetslöshet bland Elektrikernas A-kassas medlemmar, samt ersättning från a-kassan, i april månad sedan 2018: 

2018

 • Medlemsantal: 27 814
 • Arbetslöshet enligt IAF, antal: 249
 • Arbetslöshet enligt IAF, i procent: 0,89
 • Arbetslöshet enligt AF, antal: 320
 • Arbetslöshet enligt AF, i procent: 1,2

2019

 • Medlemsantal: 27 975
 • Arbetslöshet enligt IAF, antal: 219
 • Arbetslöshet enligt IAF, i procent: 0,78
 • Arbetslöshet enligt AF, antal: 302
 • Arbetslöshet enligt AF, i procent: 1,07

2020

 • Medlemsantal: 30 100
 • Arbetslöshet enligt IAF, antal: 359
 • Arbetslöshet enligt IAF, i procent: 1,19
 • Arbetslöshet enligt AF, antal: 549
 • Arbetslöshet enligt AF, i procent: 1,8

2021

 • Medlemsantal: 30 536
 • Arbetslöshet enligt IAF, antal: 528
 • Arbetslöshet enligt IAF, i procent: 1,72
 • Arbetslöshet enligt AF, antal: 620
 • Arbetslöshet enligt AF, i procent: 2,03

2022

 • Medlemsantal: 30 575
 • Arbetslöshet enligt IAF, antal: 230
 • Arbetslöshet enligt IAF, i procent: 0,64
 • Arbetslöshet enligt AF, antal: 350
 • Arbetslöshet enligt AF, i procent: 1,14

 Detta betyder förkortningarna:  

 • AF: De personer som står registrerade som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen.  
 • IAF: De som fått ersättning från Elektrikernas A-kassa.