Erika Sandström, jurist på Elsäkerhetsverket, håller i utredningen om regler och krav för elbesiktning av bostäder på regeringens uppdrag. Syftet är förstås att på sikt höja elsäkerheten i svenska bostäders elanläggningar.

En tidigare undersökning, Elsäkerhet i bostäder 2019, visade att räddningstjänsten rycker ut till cirka 1800 bränder varje år som orsakats av direkta elfel eller felaktig användning av el. Samma undersökning visar att 350 barn om året får uppsöka sjukhus efter elolyckor i bostaden.

Vid sidan av glömda spisplattor och handhavandefel så bedöms ålderstigna anläggningar, snedbelastning och olagliga fuskinstallationer vara huvudorsakerna.

I förlängningen tror vi att det skulle bidra till både färre elolyckor och elbränder.

Erika Sandström, jurist Elsäkerhetsverket

Krav på besiktning vid överlåtelse

Frågan är då hur det hela skulle kunna gå till. Besiktning vart femte-tionde år eller varje gång en elektriker varit på plats?

– Nu har det här precis startat så jag vill inte gå händelserna i förväg. Men det är inte en ständig kontroll av elektrikerns jobb.

– Men vi sneglar på andra länder. Exempelvis i Danmark är det krav på besiktning vid varje överlåtelse. Andra länder har sina lösningar och sedan hänger det på hur statistiken och behovet ser ut här, säger Erika Sandström.

Även ansvarsfrågan behöver tydliggöras. Vad har exempelvis innehavaren för ansvar och hur ser ansvaret ut i samband med en fastighetsöverlåtelse?

Färre elolyckor och bränder

Även nivån på besiktningen bör fastställas, vad den minst bör innehålla för kontroller.

– Skulle det finnas ett system som premierar eller reglerar elbesiktningar, skulle innehavaren få mer kunskap om sin elanläggning och därmed kunna åtgärda fel och brister som upptäcks. I förlängningen tror vi att det skulle bidra till både färre elolyckor och elbränder, vilket skulle leda till mer elsäkra bostäder, säger Erika Sandström.

Och mer eljobb.