Det är i ett inslag om klimatomställningen som Amanda Rafter Ekeman lyfter frågan om personalbristen i de svenska installatörsföretagen.

Det handlar om sådant som utbyggnad av laddstolpar för att ladda elbilar, installation av solceller och att styra våra hem smartare.

I dagsläget beräknar alltså Installatörsföretagen att det saknas 17 500 installatörer, och om tre år 28 000. Och hon tillägger att dessa siffror endast bygger på nuvarande arbetsbelastning.

De tar ingen hänsyn till allt som ska göras i klimatomställningen.

Det talas mycket om stora satsningar och fantastiska politiska initiativ, men det spiller liksom inte över på arbetsmarknad- och utbildningsdepartementen.

Amanda Rafter Ekenman, Installatörsföretagen

För att komma tillrätta med personalbristen önskar Amanda Rafter Ekerman att el-programmet dels görs mer attraktivt, dels höjer kvaliteten för att öka det behov som krävs vad gäller den framtida elektrifieringen och energieffektiviseringen.

Därutöver efterlyser Amanda Rafter Ekerman ökade satsningar på yrkesväxling, så fler väljer att vidareutbilda sig till elektriker.

– Det talas mycket om stora satsningar och fantastiska politiska initiativ, men det spiller liksom inte över på arbetsmarknad- och utbildningsdepartementen, som måste leverera människor som ska göra det här jobbet, säger Amanda Rafter Ekerman till Ekot.

Amanda Rafter Ekenman
Amanda Rafter Ekenman, chef för kompetensförsörjning på Installatörsföretagen