Läsåret 2018-2019 var 253 av de 6 787 sökande kvinnor

Dessutom: av de 240 kvinnorna är endast 20 registrerade som elinstallatör för regelefterlevnad, det vill säga har den roll som ett elinstallationsföretag behöver för att uppfylla elsäkerhetslagen.

Det ser inte heller ut att ändra sig inom kort. För läsåret 2018/19 var 253 kvinnor av totalt 6 787 sökande till El- och energiprogrammet, det är färre än fyra procent.

– Att vi inte kommit längre i en hållbar kompetensförsörjning av elbranschen kan vi inte skylla på unga kvinnors val av utbildning, säger Anders Persson generaldirektör på Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande och tillägger:

Den som googlar på elyrken möts av män i hjälm vilket skapar bilden av att detta är ett traditionellt mansyrke.

Elsäkerhetsverkets rapport

– Det handlar om att alla vi som verkar i branschen behöver inse att inkluderande arbetsplatser, fria från fördomar och jargong, är ett villkor för att attrahera såväl kvinnor som män. Ställer vi inte om så väljer talangerna andra mer välutvecklade arbetsgivare i framtiden.

Elin Larsson står med armarna i kors utomhus i stadsmiljö

Männen fick extra lön – men inte kvinnorna

Reportage

I rapporten konstateras att både installationsbranschen och energibranschen under flera år har signalerat ett stort kommande kompetensbehov.

Man konstaterar att det finns goda framtidsutsikter i branschen som borde intressera både unga kvinnor och män, men informationen når inte ungdomarna.

Så varför söker sig så få kvinnor till elbranschen?

Rapportförfattarna pekar på att traditionella val och föråldrade bilder fortfarande påverkar utbildningsval hos många unga, inte minst för de mer praktiskt inriktade yrkena.

”Den som googlar på elyrken möts av män i hjälm vilket skapar bilden av att detta är ett traditionellt mansyrke”.