Ola Månsson, Louise Olsson och Per-Håkan Waern står framför en skylt med texten "Room for all", hållande utskrifter av rapporten i artikeln.

  • Ola Månsson, Louise Olsson och Per-Håkan Waern. Foto: Anna Norling

  • Foto: Anna Norling

  • Från VK1:s deltagande under Pride. Foto: Kenan Harbas, Byggnads Sthlm-Gotland.
  • LO:s tält under Pride. VK1:s Daniel Lundin och Louise Olsson står och informerar förbipasserande.

    LO:s tält under Pride. VK1:s Louise Olsson och Daniel Lundin står och informerar förbipasserande. Foto: Kenan Harbas, Byggnads Sthlm-Gotland.

  • LO:s tält under Pride. VK1:s Louise Olsson och Daniel Lundin står och informerar förbipasserande. Foto: Kenan Harbas, Byggnads Sthlm-Gotland.

  • Louise Olsson från VK1. Foto: Kenan Harbas, Byggnads Sthlm-Gotland.

  • Daniel Lundin från VK1. LO:s tält under Pride. VK1:s Daniel Lundin och Louise Olsson står och informerar förbipasserande. Foto: Kenan Harbas, Byggnads Sthlm-Gotland.

  • LO:s tält under Pride. VK1:s Louise Olsson och Daniel Lundin står och informerar förbipasserande. Foto: Kenan Harbas, Byggnads Sthlm-Gotland.

I samband med Pride i Stockholm presenterade Elektrikerförbundet en medlemsundersökning om homofobi och HBTQ-frågor i förbundet. Den visar bland annat att sex av tio (59 procent) av de tillfrågade uppger att det förekommer bögskämt på ett nedsättande sätt på den egna arbetsplatsen.

– Det finns en machokultur som gör att man kan förstå att det kan vara svårt att komma ut som något annat än hetero i elbranschen i dag, säger förbundets förste vice ordförande, Per-Håkan Waern.

Bakgrunden till undersökningen är det seminarium som Elektrikerförbundet hade tillsammans med övriga 6F-förbund under förra årets Pride.

– Vi insåg då att vi aldrig har undersökt hur det ser ut med homofobi i vårt förbund. Om vi inte har insikt om hur det är ställt kan vi inte heller få upp frågorna på dagordningen. Och då blir det i praktiken som att vi jobbar för att bevara en machokultur eller en manlig norm, säger Per-Håkan Waern.

Rapporten diskuterades i ett panelsamtal i Pride House, med deltagare från såväl fack, arbetsgivare som politiker.

LÄS ÄVEN: Anna Norling: ”Det finns olika människor överallt – även inom elektrikeryrket”

Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen, var positiv till undersökningen.

– Jag tycker att det är jättebra att facket har tagit fram en rapport om HBTQ-frågorna, så att vi får ett faktaunderlag. Vi jobbar väldigt mycket med frågan om att välkomna alla, och har börjat med jämställdhetsfrågan i det vi kallar Upplyst tillsammans med Elektrikerna. Jag kan ärligt säga att sedan jag började på Installatörsföretagen så har vi inte haft HBTQ-frågor uppe i vårt styrelserum, men den här typen av kartläggningar är en bra startpunkt för framtida diskussioner.

Han lyfte även frågan om bristen på utbildade elektriker, och den konkurrens det kommer att bli om elektriker i framtiden.

– De företag som lyckas med att välkomna alla kommer också att lyckas med att rekrytera medarbetare. För det kommer att bli konkurrens om elektriker i takt med att samhället förväntas bli allt mer klimatsmart.

LÄS ÄVEN: Pride: Facken tar ställning för allas lika värde

Undersökningen visar alltså att det är vanligt förekommande med nedsättande bögskämt ute på elektrikernas arbetsplatser, men många som svarat ser inte detta som ett problem.

”Extremt positivt att folk kan skämta utan att någon blir upprörd!”, lyder ett av de öppna svaren. Men det finns även de som svarat att de tar illa vid sig av den rådande jargongen.

Louise Olsson, verksamhetsledare för VK1, deltog under panelsamtalet i Pride House. Hon kommenterade den ofta machoartade jargongen ute på byggena.

– När jag var ny i branschen så fick jag lägga så mycket energi på att passa in för att bli en i gänget. Jag tror att det är lätt att man kanske hakar på den här jargongen bara för att bli en i gänget, jag föll också in i den.

Enligt undersökningen kan man ana ett generationsskifte. Sambandet mellan dålig trivsel på arbetsplatsen och upplevelsen av att det förekommer nedsättande bögskämt är starkast bland unga medlemmar.

”Vill branschen locka fler unga behöver man därmed göra något åt den jargong som råder på vissa arbetsplatser”, konstaterar rapportförfattarna.

LÄS ÄVEN: Rapporten: Elektrikerna behöver göra mer för jämställdheten

Men det är inte alla som tycker att det är positivt att facket lägger tid och pengar på att göra en undersökning om homofobin i förbundet. Rapporten fick sitt namn från ett av svaren i undersökningen: ”Det var en relativt löjlig undersökning”.

– Det är klart att det finns medlemmar som inte tycker att vi ska syssla med det här över huvud taget, det framkom ju i svaren i undersökningen. Men det går inte att kompromissa med sådant här. Vi är en organisation som står för allas lika värde, och då kan vi inte förhandla bort delar av det vi är, utan vi måste leva som vi lär. Även om det känns som en tuff utmaning, så måste vi arbeta med de här frågorna. Annars kan inte vi vara trovärdiga i att stötta medlemmar som står mitt i det här, säger Per-Håkan Waern.

Per-Håkan Waern säger att han hoppas att förbundet kan delta med ett seminarium under Pride i Stockholm även nästa år, och då kunna berätta hur förbundet har gått vidare i arbetet.

Hela rapporten ”Det var en relativt löjlig undersökning” kan du hitta här.


Ur undersökningen:

Under våren 2019 genomförde Kantar/Sifo en undersökning på uppdrag av Elektrikerförbundet. 673 intervjuer gjordes bland förbundets medlemmar. Syftet var att få en ökad förståelse för medlemmarnas inställning, attityder och erfarenheter gällande diskriminering, homofobi och HBTQ-frågor.

Totalt sett är det tre procent av medlemmarna som själva blivit utsatta, eller som känner till någon som blivit utsatt för trakasserier, mobbning eller förlöjligande på grund av någons homo-, bi- eller transsexualitet det senaste året.

Sex av tio (59 procent) uppger att det förekommer bögskämt som används på ett nedsättande sätt på arbetsplatsen de arbetar.

Var sjunde (14 procent) uppger att det förekommer homofobi på den egna arbetsplatsen.

Elva procent uppger att de känner till någon som inte öppet ”kommit ut” på sin arbetsplats, det vill säga, att de inte vill eller vågar vara öppen med sin homo- eller transsexualitet.


Ur öppna svar:

”Jag upplever inte att detta skulle vara något problem. Har aldrig upplevt något problem i ämnet, har ändå jobbat sedan 80-talet”.

”Bra att facket tar tag i denna fråga. Vi har mycket att göra, men detta är ett steg i rätt riktning”.

”Känns sjukt onödigt att lägga fokus på detta. Borde finnas information för dem som hamnar i dessa situationer, men inget som mina fackliga pengar ska läggas på för att skriva ut broschyrer eller göra någon löjlig arbetsplan. Det enskilda fall som händer kan ni ju hjälpa personen istället för att försöka styra alla”.

”Se till att trista gamla fackpampar inte själva är nedsättande mot kvinnor och andra minoritetsgrupper i branschen. För det är de. Jag har själv hört det. Arbetskamraterna är bra. Fackfolket är praktarslen”.