– Detta skapar problem, säger Hans Melvig, organiseringskonsulent på Dansk El-Forbund.

Han förklarar att det satt press på systemet och därmed lönerna.

– De här företagen betalar ofta minimilöner. Här är det annars inga som går på minimilön, utan lönenivån har genom åren byggts på med till exempel lokala avtal, förklarar han.

Hans Melvig ser varje vecka exempel på så kallad social dumping, alltså lönedumping genom att på plats anlita billigare – ofta utländsk – arbetskraft.

Även säkerhetsaspekten bekymrar.

– Det är olika arbetskulturer. Vi ser att många utländska elektriker som kräver det som är självklart för danska elektriker skickas hem, säger han. 

De här företagen betalar ofta minimilöner. Här är det annars inga som går på minimilön.

Hans Melvig, organiseringskonsulent på Dansk El-Forbund

Många elektriker från andra länder arbetar i bemanningsföretag.

Elektriker från Polen var länge den största gruppen utländska elektriker i Danmark. De var faktiskt så många att Dansk El-Forbund tillsammans med andra fackföreningar i byggbranschen anställde en tolk.

Hans Melvig är större delen av sin arbetstid ute på olika arbetsplatser för att förklara rättigheter och skyldigheter och hjälpa till att organisera de som arbetar.

– Mitt arbete handlar mycket om utländska medlemmar nu, en större del än tidigare. Bara på Metron har vi fått 80 medlemmar, blandade italienska och rumänska. Ibland har jag tolk med mig, men jag prövar ofta utan. Det är viktigt med personlig kontakt och ofta kan någon annan hjälpa till.

Vi ser att många utländska elektriker som kräver det som är självklart för danska elektriker skickas hem.

Hans Melvig, organiseringskonsulent på Dansk El-Forbund

Att han själv är elektriker i grunden menar han inte är nödvändigt – men att det underlättar.

– Nu är det många från Sydeuropa. Från länder som Portugal, Italien och Spanien ser vi en stor ökning på grund av den ekonomiska krisen. 

Han berättar att det för tre-fyra år sedan var många svenskar som åkte över bron från Malmö och jobbade i Danmark.

– Det är inte lika många nu, inte alls. Jag vet faktiskt inte varför.