– Han håller hela tiden sig undan, istället har han målvakter som tar smällen. Han anställer främst elektriker som är utsatta, sådana med utländsk härkomst, är över 50 eller sådana som varit arbetslösa under lång tid, berättar Tomas Jansson.

I konkursförvaltarens förvaltarberättelse, efter det att konkursen slutligen gått igenom, framgår det att Devcomps tidigare ägare annonserade ut företaget på Blocket i september 2015 för 80 000 kronor. Han kontaktades av den av facket ökände företagaren.

De båda träffades på ett köpcentrum i Kungsbacka för att skriva avtal, men företagaren hade bara 20 000 kronor, så han fick respit med resten. Men det skulle visa sig att det skulle vara svårt för säljaren att få den fulla betalningen.

Därefter följer samma tillvägagångssätt som den ökände företagaren gjort sig känd för. Konkursförvaltaren skriver:

”Upplägget tycks vara att förvärva ett fungerande aktiebolag. Att därefter i bolaget anställa arbetslösa elektriker. Konkursbolaget åtar sig sedan uppdrag runt om i Sverige. Konkursbolaget underlåter att fullt ut redovisa och betala sociala avgifter.

Dessutom underlåter konkursbolaget i många fall att reglera slutlön för anställd. Detta upplägg har använts tidigare.”

Därefter nämner konkursförvaltaren bolagsnamnen EV AB EL VVS Installationer AB, EL installationer öst AB, Solnö Entreprenad AB och Söderort Tak & Puts AB.

Totalt var ett 40-tal elektriker anställda i Devcomp AB. Men istället för att betala löner och sociala avgifter har de medel som flutit in till bolaget slussats vidare till företagarens andra bolag.

Företagaren har använt sig av en företagsadress i Hong Kong. Trots att det enligt alla vittnen varit företagaren som varit den egentlige företrädaren för företaget finns inte hans namn på några avtal. Istället har han alltså använt sig av målvakter.

En man i 40-årsåldern från Västsverige påstår att det var just det som hände i fallet med Devcomp AB. I slutet av juni 2017 dömdes han till att betala drygt 380 000 kronor för företagets obetalda skatter och avgifter. Det var nämligen hans namn som stod som företrädare för företaget i Skatteverkets register.

Mannen hävdade dock att hans namn och underskrift använts olovligt och utan hans godkännande. Istället var det enligt honom den ökände företagaren som varit den som egentligen styrt företaget. Men då företagaren och hans sambo är bosatta i Spanien hade han hjälpt dem med olika mindre uppdrag, dock inte skrivit under handlingar som skickats in till Bolagsverket.

Mannen dömdes mot sitt nekande.

När tidningen kontaktar Ekobrottsmyndigheten med frågor om den av facket ökände företagaren får vi svaret att de inte kan kommentera, på grund av förundersökningssekretess.

Vi har inte lyckats nå företagaren.