Vi är mitt i en kris som prövar oss som land och som människor.

Människors liv hotas. Sjukvården och äldreomsorgen är hårt påfrestad. Många riskerar att förlora sitt arbete och sin försörjning.

Och vi måste vara inställda på att krisen kommer pågå länge – det handlar inte om veckor, det handlar om månader. 

Det viktigaste är att värna människors liv och hälsa. Samtidigt måste vi säkerställa att samhällets grundläggande funktioner fortsätter att fungera.

Anställda i energibranschen tillhör samtidigt dem som är hårdast drabbade av olyckor och dödsfall på jobbet.

Anders Ygeman och Urban Pettersson

Vi behöver mat på bordet, vatten i våra kranar och ström i våra ledningar.

Energibranschen arbetar dygnet runt för att vi ska få den el vi behöver för att hålla igång sjukhusen, spisarna och skolorna.

Petter Johansson

”Bevisar att det är en farlig bransch”

Nyheter

Det är viktigt i vanliga fall, men det är kanske ännu viktigare mitt i en kris. 

Anställda i energibranschen tillhör samtidigt dem som är hårdast drabbade av olyckor och dödsfall på jobbet.

Bara under årets första månader dog två personer i energibranschen när de utförde sitt arbete. Det är oacceptabelt och djupt tragiskt.  

För att Elektrikerförbundets medlemmar och alla andra som arbetar i energibranschen ska kunna göra sitt jobb måste vi fortsätta det långsiktiga arbetsmiljöarbetet.

För oss är målet självklart – ingen ska dö på jobbet. 

Från regeringens sida är vi beredda att vidta åtgärder om vi inte ser tydliga indikationer på en förändring till det bättre.

Anders Ygeman och Urban Pettersson

Regeringen bjöd i höstas in facken, arbetsgivarna och de ansvariga myndigheterna till en diskussion om hur vi kan arbeta framåt.

Arbetsmiljöverket gavs i uppdrag att analysera dödsolyckorna i arbetslivet.

Analysen är nu klar och vi kommer inom kort ha ett uppföljande möte för att komma överens om hur vi går vidare. 

Vi förväntar oss att alla aktörer i branschen tar sitt ansvar. Från regeringens sida är vi beredda att vidta åtgärder om vi inte ser tydliga indikationer på en förändring till det bättre. 

Myndigheterna och de statliga bolagen ska gå före.

Redan idag är säkerhet och arbetsmiljö en avgörande faktor när Svenska kraftnät upphandlar underentreprenörer. 

För Elektrikerförbundet är arbetsmiljöfrågan alltid högt prioriterad.

Vi är beredda att omedelbart sätta oss med vår motpart för att vidta de nödvändiga åtgärder som behövs, exempelvis en enhetlig branschcertifiering.

Vi är övertygade om att vi, genom att alla berörda aktörer arbetar tillsammans, kan hitta en väg framåt, mot en säkrare bransch.

Anders Ygeman och Urban Pettersson

Detta arbete kan inte vänta.   

När nästa Gudrun eller Gorm slår till är det energibranschen som ser till att vi får elen tillbaka. Med en sådan nyckelroll för Sveriges infrastruktur och krisberedskap vilar ett tungt ansvar på branschens samtliga aktörer.

Dödsolyckorna måste få ett stopp. 

Vi är övertygade om att vi, genom att alla berörda aktörer arbetar tillsammans, kan hitta en väg framåt, mot en säkrare bransch.

En bransch där ingen som går till jobbet behöver oroa sig för att inte komma hem till sina nära och kära igen.

En bransch där ingen dör på jobbet. 

Anders Ygeman,
energiminister

Urban Pettersson,
förbundsordförande Svenska Elektrikerförbundet